Aresztowany policjant dalej w areszcie. Jest już akt oskarżenia

Aresztowany policjant dalej w areszcie. Jest już akt oskarżenia
fot. istotne.pl Sąd zdecydował, że aresztowany za łapówki policjant dalej będzie w areszcie. Zarzuca mu się przyjęcie łapówki w sprawie kwarantanny związanej z koronawirusem.
istotne.pl policja, prokuratura, łapówka, koronawirus

O sprawie szczegółowo informowaliśmy w maju w artykule: Policjant aresztowany, chodzi o łapówki. Bolesławiecka prokuratura już go przesłuchała.

28 lipca Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu skierowała do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim akt oskarżenia przeciwko policjantowi Marcinowi S. Mężczyźnie zarzuca się to, że: 

  • przyjął korzyść majątkową w kwocie 200 euro w zamian za pośredniczenie w załatwieniu skrócenia kwarantanny w związku z epidemią COVID-19, tj. o czyn z art. 228 § 3 k.k. i art. 230 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do lat 10
  • poświadczył nieprawdę w dokumencie mającym istotne znacznie prawne, tj. notatkach z obowiązku kontroli kwarantanny, przy czym sprawca działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, tj. o czyn z art. 271 § 3 w zw. z § 1 k.k. i art. 231 § 2 w zw. z art. 11 § 2 w zw. z  art. 12 § 1 k.k., zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do lat 10
  • żądał przyjęcia korzyści majątkowej  w kwocie 1500 zł w zamian za niepowiadomienie odpowiednich służb o zmianie miejsca pobytu przez osobę przebywającą na kwarantannie, tj. o czyn z art. 228 § 4 k.k. i art. 230 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do lat 10
  • doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmy pożyczkowej w związku z wzięciem pożyczki w kwocie 450 zł w 2014 roku i wprowadzeniu w błąd pokrzywdzonego co do zamiaru jej spłaty, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k., zagrożony karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8
  • a także ujawnił informację uzyskaną w związku z pełnieniem czynności służbowych osobie do tego nieuprawnionej – informacja ta dotyczyła rozmieszczenia patroli policji na terenie powiatu lwóweckiego w dniach 31 grudnia 2019 roku – 1 stycznia 2020 roku, tj. o czyn z art. 266 § 2 i art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2  k.k., zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3.

Podejrzany przyznał się w całości do przedstawionych mu zarzutów i złożył wyjaśnienia. W stosunku do podejrzanego został skierowany wniosek o dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 335 § 2 kpk.  

13 sierpnia środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania stosowany wobec podejrzanego został przedłużony przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim o jeden miesiąc, tj. do dnia 17 września 2020 r.