Trwa nabór do Szkoły Podstawowej Master's Academy w Lwówku Śląskim!

Trwa nabór do Szkoły Podstawowej Master's Academy w Lwówku Śląskim!
fot. szkoła mistrzów Zapraszamy do Szkoły Podstawowej „Master’s Academy” w Lwówku Śląskim z siedzibą przy ul. Szkolnej 1. Szkoła mistrzów to warsztat kreatywności, miejsce, które oferuje nowe możliwości i zachęca do pracy nad sobą. We wszystkich naszych działaniach szukamy kreatywnych, nieprzeciętnych rozwiązań.
istotne.pl lwówek śląski, szkoła

Szkoła Mistrzów to miejsce przyjazne dzieciom, w którym każdego dnia działamy kreatywnie stawiając na pierwszym miejscu dobre relacje. Zrezygnowaliśmy ze schematów – nierozerwalnie związanych z wyobrażeniem szkoły.

U nas nie ma dzwonków, tablica i kreda są zbędnym dodatkiem, przestrzeń szkolna sprzyja kreatywności dzieci, a każdy dzień wypełniony jest działaniem, eksportowaniem i odkrywaniem świata.

Naszym najważniejszym celem jest towarzyszenie dziecku w jego dojrzewaniu, mobilizowanie jego naturalnej motywacji i mocnych stron oraz budowanie w dziecku wiary w siłę jego własnej wyobraźni.

Szkoła Mistrzów w Lwówku ŚląskimSzkoła Mistrzów w Lwówku Śląskimfot. Szkoła Mistrzów

Wszystkie nasze działania koncentrują się wokół tego, aby jak najlepiej przygotować dzieci do funkcjonowania w dorosłym życiu, zarówno pod względem intelektualnym, jak i emocjonalnym. Szkoła mistrzów to warsztat kreatywności, miejsce, które oferuje nowe możliwości i zachęca do pracy nad sobą. We wszystkich naszych działaniach szukamy kreatywnych, nieprzeciętnych rozwiązań. Dążymy do tego, aby na każdych zajęciach nasi uczniowie mogli wykazać się własnymi pomysłami i koncepcjami rozwiązań.

Celem naszej szkoły jest rozwijanie potencjału każdego dziecka z uwzględnieniem różnic – wspieramy wszystkich uczniów i umożliwiamy każdemu znalezienie indywidualnej ścieżki rozwoju. Wspieramy dzieci w procesie poznawania samego siebie – swoich silnych i słabych stron.

Szkoła Mistrzów w Lwówku ŚląskimSzkoła Mistrzów w Lwówku Śląskimfot. Szkoła Mistrzów

Dajemy prawo do popełniania błędów – błąd popełniony przez dziecko jest punktem wyjścia do rozwoju – a nie krytyki.

Dzieci różnią się od siebie pod wieloma względami. Uczą się na wiele możliwych sposobów, każde w swoim tempie i w swoim rytmie. Każdy uczeń inaczej radzi sobie z materiałem i każdy jest dobry w innej dziedzinie. Wiemy, że dzieci potrafią samodzielnie motywować się do nauki, jeśli mają możliwość realizowania własnych zainteresowań, mogą samodzielnie pracować i podejmować decyzje.

Nowoczesna edukacja to znacznie więcej niż tylko przekazywanie i reprodukowanie znanych już odpowiedzi. Pozwala ona uczniom na wymyślanie kolejnych pytań, odkrywanie nowych perspektyw i różnych aspektów badanego zagadnienia oraz daje szansę rozwijania osobistego potencjału. Połączenie efektów pracy grupowej i indywidualnej pozwala lepiej wykorzystać zdobyte informacje, wypracować i zaprezentować nowe treści oraz podzielić się i zastanowić wspólnie nad dokonanymi odkryciami. W ten sposób jesteśmy w stanie osiągnąć równowagę pomiędzy tym, co mamy do dyspozycji na początku procesu edukacyjnego, a samodzielnym uczeniem się.

Szkoła Mistrzów w Lwówku ŚląskimSzkoła Mistrzów w Lwówku Śląskimfot. Szkoła Mistrzów

Jesteśmy organizacją uczącą się, odpowiadającą na potrzeby zmieniającego się w błyskawicznym tempie świata. Nasza wizja nowoczesnej, skutecznej edukacji opiera się na czterech filarach:

 1. Budowaniu relacji
 2. Rozwijaniu kompetencji kluczowych i kompetencji przyszłości 4 „K” (krytycznego myślenia, kooperacji, kreatywności i komunikacji)
 3. Oceniania wspierającego rozwój ucznia
 4. Kulturze uczenia się na błędach

Chcąc realizować nasze założenia, zdecydowaliśmy się przystąpić do ogólnopolskiego unikalnego projektu wdrażania myślenia krytycznego do szkół z TOC dla Edukacji Polska, aby znaleźć się wśród liderów edukacji tworzących nową jakość i realną zmianę polskiej szkoły.

Jeśli zależy Ci na indywidualnym rozwoju Twojego dziecka, jeżeli czujesz, że edukacja XXI wieku sprzyjająca uczeniu się oparta na współpracy w działaniu, zrozumieniu i zaufaniu, dobrej relacji i mądrej komunikacji między uczniem i nauczycielem oraz podążaniu za indywidualnymi predyspozycjami – nasza szkoła będzie odpowiednia dla Twojego dziecka.

Zapraszamy do Szkoły Podstawowej „Master’s Academy” w Lwówku Śląskim z siedzibą przy ul. Szkolnej 1.

W naszej szkole dzieci:

 • Uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego, j. polskiego i matematyki w zwiększonym wymiarze,
 • Kodują i programują posługując się robotami Photon i Lego,
 • Uczą się pływania,
 • Uczestniczą w zajęciach rozwijających kreatywność,
 • Pracują w małych grupach w nowocześnie wyposażonych salach,
 • Uczą się wzajemnego szacunku, współpracy i komunikacji – nie rywalizacji,
 • Zdobywają umiejętność uczenia się i zarządzania własnym czasem,
 • Wspierane są w podejmowaniu własnych inicjatyw – słuchamy naszych uczniów i chętnie pomagamy im w realizacji ich pomysłów,
 • Pracują z logopedą,
 • Korzystają z profesjonalnej sali sensorycznej oraz biofeedbacku,
 • Zamiast słodyczy – otrzymują w czasie przerwy śniadaniowej owoce i bakalie,
 • Mają nieograniczony dostęp do wody – również w czasie lekcji,
 • Działają w przyjaznej kameralnej atmosferze sprzyjającej uczeniu się – bez ocen cyfrowych w klasach 1-3 oraz bez dzwonków

Przygotowaliśmy również oryginalną ofertę dla uczniów, których rodzice zdecydowali się na naukę w systemie EDUKACJI DOMOWEJ. Zapewniamy klarowne zasady zdawania egzaminów klasyfikacyjnych, wsparcie w realizacji podstawy programowej, darmowe podręczniki i materiały szkoleniowe. Jesteśmy elastyczni i otwarci na dostosowanie wymagań do obranej przez ucznia ścieżki jego rozwoju.

KONTAKT

Szkoła Podstawowa „Master’s Academy” w Lwówku Śląskim

ul. Szkolna 1

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻESZ UZYSKAĆ DZWONIĄC DO NAS

 • 660 72 38 11
 • 792 513 613

Na naszej stronie internetowej mastersacademy.pl
oraz na naszym profilu na Facebooku: facebook.com/Masters-Academy


 

tekst zlecony