Znamy wyniki egzaminu ósmoklasisty w gminie Bolesławiec. Które szkoły najlepsze?

Znamy wyniki egzaminu ósmoklasisty w gminie Bolesławiec. Które szkoły najlepsze?
fot. Gmina Bolesławiec W tym roku szkolnym egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony wyjątkowo w dniach 16–18 czerwca, i to w nietypowych warunkach reżimu sanitarnego.
istotne.pl edukacja, gmina bolesławiec

Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów:

  • języka polskiego
  • matematyki
  • języka obcego nowożytnego (w gminie Bolesławiec z języka angielskiego lub języka niemieckiego).

Barbara Majecka z Urzędu Gminy Bolesławiec:

Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystania zawartych w nim informacji. Trudność sprawiło im zadanie z zakresu kształcenia językowego sprawdzające znajomość gramatyki języka polskiego.

Za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści w Gminie Bolesławiec uzyskali średnio 64,81 pkt możliwych do zdobycia, dla porównania w województwie dolnośląskim średni wynik wynosił 58,83. Najwyższy średni wynik z języka polskiego uzyskały: Szkoła Podstawowa w Brzeźniku – 70,9 pkt, Szkoła Podstawowa w Kruszynie – 69 pkt, Szkoła Podstawowa w Ocicach – 66 pkt.

Jak z matematyką?

B. Majecka:

Natomiast z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością odczytywania, interpretowania i przetwarzania danych przedstawionych w tekście i na diagramie oraz ich wykorzystania w sytuacji praktycznej, a problem dla nich stanowiło rozwiązywanie zadań otwartych.

Średni wynik uczniów w Gminie Bolesławiec z matematyki to 47,26 pkt, dla porównania średni wynik wojewódzki to 44,51. Z matematyki najwyższy średni wynik uzyskali uczniowie: Szkoły Podstawowej w Bożejowicach – 56,15 pkt i Szkoły Podstawowej w Brzeźniku – 55,3 pkt. Na wyróżnienie zasługują również wyniki uczniów ze szkół w Kruszynie i w Ocicach, których średni wynik to 50 pkt.

Co z językami?

Szefowa gminnej edukacji dodaje:

Na egzaminie z języka angielskiego ósmoklasiści najlepiej poradzili sobie z zadaniami otwartymi sprawdzającymi znajdowanie określonych informacji w tekście pisanym, a dla uczniów, którzy przystąpili do egzaminu z języka niemieckiego, najłatwiejsze okazały się zadania zamknięte sprawdzające znajomość funkcji językowych. Zarówno w języku angielskim, jak i w niemieckim trudne dla młodzieży okazały o się zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych.

Średni wynik z języka angielskiego osiągnięty w Gminie Bolesławiec to 58,31 (średni wynik województwa dolnośląskiego – 54,96 pkt). Trzy najlepsze średnie wyniki to: 81 pkt Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej, 66 pkt Szkoły Podstawowej w Kruszynie i 65 pkt Szkoły Podstawowa w Brzeźniku. Trochę niższe wyniki ósmoklasiści osiągnęli z języka niemieckiego, bo średni wynik w gminie Bolesławiec to 49,1 (średni wyniki w województwie dolnośląskim to 44,07 pkt). Szkoły, które osiągnęły najlepszy wynik, to: Szkoła Podstawowa w Brzeźniku – 69,9 pkt, Szkoła Podstawowa w Żeliszowie – 56,33 pkt i Szkoła Podstawowa w Trzebieniu – 52 pkt.

Jak wypadli gminni ósmoklasiści?

Średni wynik ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Bolesławiec – 55,18 pkt – jest dużo wyższy od średniego wyniku województwie dolnośląskim: 50,59 pkt. Zdecydowana większość szkół (7 na 8) ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych osiągnęła wynik powyżej średniego wyniku w województwie dolnośląskim.

Barbara Majecka:

W tym roku na szczególne wyróżnienie zasługuje wynik uczniów Szkoły Podstawowej w Brzeźniku – 65,28 pkt, w roku 2019 również uczniowie tej szkoły osiągnęli najlepszy wynik w Gminie Bolesławiec. Należy również zwrócić uwagę na wyniki uczniów ze szkół: w Dąbrowie Bolesławieckiej – 59,5 pkt oraz w Kruszynie – 58 pkt.

Nauczycielom zatrudnionym w szkołach na terenie Gminy Bolesławiec należą się szczególne wyrazy uznania, że mimo trudności, na jakie napotykali w związku z wprowadzoną od 15 marca nauką zdalną, bardzo dobrze zdołali przygotować uczniów do egzaminu. Dziękuję również rodzicom, którzy często wspierali szkołę w podejmowanych działaniach w tym trudnym okresie.

Również składam gratulacje uczniom za uzyskanie tak dobrych wyników. Jednocześnie chcę podkreślić, że jest to pierwszy tak ważny egzamin w życiu młodego człowieka, bo od wyniku tego egzaminu w dużej mierze zależy, czy będzie on mógł kontynuować naukę w wybranej przez siebie szkole ponadpodstawowej.