Co z przebudową mostu na Bobrze? GDDKiA: Postępują prace

Co z przebudową mostu na Bobrze? GDDKiA: Postępują prace
fot. GDDKiA Zarządca drogi: – Wydana w czerwcu br. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy układu komunikacyjnego wraz z przebudową istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 94 w miejscowości Bolesławiec jest już prawomocna.
istotne.pl 183 most, bóbr, gddkia

Wracamy do sprawy rozbudowy układu komunikacyjnego na Bobrze w Bolesławcu. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad:

Firma projektowa w ramach realizacji zadania przeprowadziła m.in. inwentaryzację przyrodniczą, na podstawie której Prezydent Miasta Bolesławiec wydał decyzję środowiskową. W zakresie dokumentacji było wykonanie odwiertów dla potrzeb dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Prowadzono jednocześnie prace związane z projektem konstrukcji nawierzchni, badaniami podłoża gruntowego, projektami geotechnicznymi, projektami budowlanymi czy operatem wodnoprawnym.

Co dalej?

Zarządca drogi: – W przyszłym roku planowane jest uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych.

Ile to będzie kosztować?

Wykonawcą dokumentacji jest Biuro Projektów TRASA z Poznania, umowna wartość dokumentacji to ponad 760 tys. złotych.

Co dokładnie powstanie w tym miejscu?

Drogowcy:

W ramach inwestycji pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 94 (poprzednio nr 4) w miejscowości Bolesławiec” planuje się budowę nowego mostu przez rz. Bóbr (na północ od istniejącego mostu) oraz przebudowę istniejącego mostu. W wyniku czego powstaną równolegle dwa bliźniacze obiekty mostowe, na każdym wykonana zostanie dwupasowa jezdnia oraz chodnik i ścieżka rowerowa zapewniające dobre skomunikowanie obu brzegów rzeki nie tylko dla pojazdów samochodowych, ale także dla ruchu pieszego i rowerowego.

I dodają:

Na obu końcach przeprawy mostowej zakłada się wykonanie skrzyżowań z wyspą centralną (tzw. rond turbinowych) o wymiarach zapewniających płynność ruchu oraz pełną swobodę wyboru kierunku ruchu. Przy skrzyżowaniu zachodnim powstaną zatoki autobusowe pozwalające na bezpieczne korzystanie z komunikacji zbiorowej przy jednoczesnym usprawnieniu jej funkcjonowania.

Do tematu z pewnością wrócimy.