240 tys. zł od Miasta na powiatowy most

240 tys. zł od Miasta na powiatowy most
fot. UM Bolesławiec Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę ws. pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego. Chodzi o remont obiektu przy ulicy Mostowej.
istotne.pl most, um bolesławiec, ul. mostowa, powiat bolesławiecki

W środę 29 lipca odbyła się – w trybie online – sesja Rady Miasta Bolesławiec, w trakcie której rajcy podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu.

Magistraccy urzędnicy:

Pomoc finansową od miasta otrzyma Powiat Bolesławiecki na remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu. Na realizację zadania w budżecie miasta zostały zabezpieczone środki w wysokości 240 tys. zł.

I dodają:

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady realizacji i rozliczenia określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a Powiatem Bolesławieckim.