Problem z wałęsającymi się psami w gminie Osiecznica. Jest apel wójta

Pies
fot. Nick Bolton on Unsplash Poniżej publikujemy apel wójta Gminy Osiecznica Waldemara Nalazka.
istotne.pl 183 zwierzęta, gmina osiecznica

Reklama

Na stronie Gminy Osiecznica opublikowano wójta Waldemara Nalazka:

W ostatnim okresie na terenie naszej Gminy nasiliło się zjawisko dużej ilości psów, które bez żadnego nadzoru wałęsają się po miejscowościach, często narażając na niebezpieczeństwo użytkowników dróg, mieszkańców, a szczególnie dzieci.

W zdecydowanej większości przypadków zwierzęta mają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez mieszkańców. Bardzo często właściciele czworonogów nie trzymają ich na uwięzi, w kojcu czy zamkniętej posesji, pozwalając psom biegać samowolnie po miejscowościach.

Wójt Gminy Osiecznica przypomina, że za psa zawsze odpowiada jego właściciel i to na nim spoczywa obowiązek odpowiedniego pilnowania czworonoga.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osiecznica, osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad nimi, mającej na celu ochronę przed zagrożeniem zdrowia i życia lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów i obiektów przeznaczonych do wspólnego użytku.

Obowiązek szczególnej ostrożności nakłada na właściciela art. 77 Kodeksu Wykroczeń mówiący, że: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 1.000,00 złotych albo karze nagany.”

Apeluje się do wszystkich mieszkańców, którzy posiadają psy, aby nie zapominali o swoich czworonogach i skutecznie zabezpieczali furtki i ogrodzenia posesji, tak by psy nie mogły jej opuszczać bez właściciela. Psy nie mogą biegać w miejscach ogólnodostępnych (publicznych) bez odpowiedniego nadzoru.

Ponadto apeluje się o zapewnienie zwierzętom stałego dostępu do świeżej wody oraz pożywienia, a także przestrzeganie przepisów w zakresie utrzymywania zwierząt domowych na uwięzi. Przy czym długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m, a czas trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały nie może być dłuższy niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu.

Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.

Reklama