Ruszyła przebudowa drogi z Bolesławca do Starych Jaroszowic

Ruszyła przebudowa drogi z Bolesławca do Starych Jaroszowic
fot. Powiat Bolesławiecki Rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej Nr 2280D na odcinku Bolesławiec – Stare Jaroszowice. Koszt tego przedsięwzięcia to 1 286 704,97 zł. Inwestycja zostanie sfinansowana w 80% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, pozostała kwota pochodzi z budżetu Powiatu Bolesławieckiego oraz budżetów Miasta Bolesławiec i Gminy Bolesławiec.
istotne.pl inwestycja, powiat bolesławiecki

Droga relacji Bolesławiec – Stare Jaroszowice to kolejne z priorytetowych zadań realizowanych przez Powiat Bolesławiecki. Przebudowa jezdni drogi o długości ok. 3 780 m obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z ułożeniem siatki wzmacniającej. Nawierzchnia zostanie ułożona w dwóch warstwach, wiążącej AC 16W i ścieralnej AC 11S. Wykonane zostaną również prace ziemne związane z odtworzeniem rowów, odbudową przepustów i zjazdów.

Zadanie współfinansowane jest w 80% ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych, w pozostałej części przez Powiat Bolesławiecki, Gminę Miejską Bolesławiec oraz Gminę Bolesławiec.

Zakończenie robót planowane do 15 września 2020 r.

Inwestycje drogowe to jedne z priorytetowych zadań realizowanych przez Powiat Bolesławiecki. Każdego roku, dzięki środkom finansowym pozyskanym z Funduszu Dróg Samorządowych, przy partycypacji gminnych budżetów, możliwa jest sukcesywna przebudowa i modernizacja dróg powiatowych.

tekst zlecony