Bolesławieccy strażacy z nowym umundurowaniem

Strażacy
fot. Janusz Wilk/KP PSP Bolesławiec W lipcu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu otrzymała 16 kompletów nowego umundurowania specjalnego.
istotne.pl 183 straż pożarna

Reklama

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu:

Jest to kolejny etap realizowanego przez komendę procesu wymiany ubrań specjalnych na umundurowanie wykonane zgodnie z najnowszymi standardami, według wzoru z materiałów o wysokich parametrach użytkowych.

Nowo zakupione ubrania składają się z 3 części:

  • spodni
  • kurtki
  • tzw. kurtki lekkiej. (Może być ona wykorzystywana do zabezpieczenia ratowników podczas działań w przestrzeniach otwartych, np. w trakcie usuwania skutków wypadków drogowych lub gaszenia pożarów traw czy ściółki leśnej).

Jeden komplet umundurowania specjalnego strażaka kosztuje obecnie ponad 3,5 tys. zł. KP PSP:

Wymianę umundurowania, dzięki prowadzonemu Programowi Modernizacji Służb Mundurowych, rozpoczęto w roku 2018. W latach 2018 i 2019 pozyskano łącznie 25 kompletów ubrań, a ich zakupy w tym okresie finansowane były ze środków otrzymanych w ramach programu modernizacji oraz ze środków budżetowych komendy.

W roku 2020 zamówienie kolejnych 16 kompletów umundurowania możliwe było dzięki środkom pochodzącym z Programu Modernizacji Służb Mundurowych, środkom budżetowych komendy, ale także dzięki wsparciu w łącznej wysokości 24 tys. zł ze strony instytucji zewnętrznych w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Mundurowi:

Na tegoroczne wsparcie strażaków złożyły się darowizny finansowe od podmiotów:

  • Operator Gazociągów przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A. w Warszawie – na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych ochronnych dla strażaków jako zabezpieczenia przed zakażeniem koronawirusem COVID-19
  • Nadleśnictwo Bolesławiec – na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych
  • Nadleśnictwo Złotoryja – na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych.

Komenda: – Należy dodać, że strażacy podczas codziennej służby posiadają częsty kontakt z osobami poszkodowanymi i innymi użytkownikami pojazdów lub nieruchomości, gdzie podejmowane są działania ratownicze. Mając na uwadze powyższe, a także obecną sytuację epidemiologiczną, umundurowanie strażaków często podlega procesowi prania lub dezynfekcji, aby zapobiec zakażaniom ratowników. Niestety, częstsze pranie i dezynfekcja mundurów wpływa też na ich zwiększone zużycie. Dzięki zakupom umundurowania i ich cyklicznej wymianie w znaczący sposób poprawia się więc bezpieczeństwo i higienę służby strażaków, jak również wpływa to na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu bolesławieckiego.

Mundurowi dodają:

W imieniu strażaków Komendy Powiatowej PSP w Bolesławcu dziękujemy wymienionym podmiotom za bardzo cenne dla nas wsparcie finansowe.

Jak Wam się podobają nowe mundury naszych strażaków? Zapraszamy do dyskusji.

Reklama