tekst zlecony

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce ma logo

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce ma logo
fot. Oliwia Świca 1 marca 2021 r. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce wspólnie z Wójtem Gminy Gromadka oraz GOKiB w Gromadce ogłosił konkurs pod nazwą: Zaprojektuj logo ZWKiO – Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce.
istotne.pl 183 konkurs, gmina gromadka, zwkio gromadka

Reklama

Do konkursu zgłosiło się 12 uczestników. Celem konkursu było zarówno uzyskanie od uczestników propozycji znaku graficznego ZWKiO, będącego rozpoznawalnym symbolem Zakładu, jak i kreowanie lepszego wizerunku ZWKiO wśród mieszkańców gminy.

Komisja konkursowa powołana do oceny złożonych projektów i wyłonienia najlepszego symbolu w dniu 16 kwietnia 2021 r. dokonała oceny prac zgodnie z założeniami Regulaminu, biorąc pod uwagę pomysłowość, kolorystykę, oryginalność ujęcia tematu, zgodność pracy z tematyką konkursu.

Komisja za najlepszą uznała propozycję logo przedstawioną przez Oliwię Świcę. Logo po adaptacji graficznej do potrzeb ZWKiO będzie znakiem przeznaczonym do celów identyfikacyjnych, reprezentacyjnych oraz korespondencyjnych.

Ponadto Komisja ustaliła, iż trzy osoby zostaną wyróżnione. Są to:

  1. Aleksandra Dąbrowska,
    Wyróżnienie – Aleksandra DąbrowskaWyróżnienie – Aleksandra Dąbrowskafot. Aleksandra Dąbrowska
  2. Natalia Hucał,
    Wyróżnienie – Natalia HucałWyróżnienie – Natalia Hucałfot. Natalia Hucał
  3. Jakub Bartoszewski.
    Wyróżnienie – Jakub BartoszewskiWyróżnienie – Jakub Bartoszewskifot. Jakub Bartoszewski

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie.

Prace konkursowe:

Reklama