Oszczędniej i estetyczniej w Bolesławcu. Miasto z dofinansowaniem na modernizację oświetlenia

Oszczędniej i estetyczniej w Bolesławcu. Miasto z dofinansowaniem na modernizację oświetlenia
fot. UM Bolesławiec Bolesławiec otrzymał dofinansowanie na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie całego miasta. Za dwa lata będzie jaśniej i oszczędniej.
istotne.pl oświetlenie, um bolesławiec

Miasto otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”, dotyczącego:

  • montażu 3148 sztuk opraw LED,
  • montażu 181 sztuk wysięgników,
  • montażu 1 054 sztuk słupów wraz z wymianą okablowania,
  • montażu 7 sztuk nowych szafek SO,
  • montażu 3148 sztuk kontrolerów oprawy,
  • instalacji Systemu Inteligentnego Zarządzania Oświetleniem – Smart Lights, pozwalającego na bezprzewodowe i autonomiczne sterowanie oprawami oświetleniowymi LED (sterowanie na poziomie pojedynczej oprawy LED). Wspierającego zaawansowane scenariusze świecenia każdej oprawy z osobna, a także grup opraw.

Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia zdecydowanie zmniejszyć ma zużycie energii, a w konsekwencji także emisję CO2, co nie tylko wpłynie na poprawę jakości powietrza, ale także obniży koszty związane z oświetleniem gminy. Dzięki instalacji nowych lamp poprawić ma się także estetyka miasta.

Całkowita wartość projektu: 37 045 554,32 zł, w tym Miasto Bolesławiec 11 726 513,10 zł. Dofinansowanie z UE (74,99%): nie więcej niż 26 833 652,58 zł, w tym miasto Bolesławiec 8 793 712,17 zł. Termin realizacji: 2021–2023.

Projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec, Gminą i Miastem Lwówek Śląski, Gminą Miejską Zgorzelec, Gminą Miejską Duszniki-Zdrój, Gminą Miejską Lubań, Miastem i Gminą Bogatynia oraz Gminą Miejską Zawidów.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 3455/VI/21 z dnia 09 marca 2021 r. podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 dla Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne dla wnioskodawców/beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego za wyjątkiem obszarów ZIT WrOF, ZIT AJ, ZIT AW (Numer naboru RPDS.03.04.01-IZ.00-02-392/20).

tekst zlecony