Gmina Nowogrodziec: pieniądze na sport podzielone. Kto dostał najwięcej?

Gmina Nowogrodziec: pieniądze na sport podzielone. Kto dostał najwięcej?
fot. istotne.pl Na stronie nowogrodzieckiego samorządu opublikowano informację o „wysokości przyznanych kwot na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz dla innych podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego na 2021 rok”.
istotne.pl 183 sport, gmina nowogrodziec

Reklama

Pieniądze podzielono wg następującego klucza:

  • zadanie I – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe;
  • zadanie II – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym organizacja imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych;
  • zadanie III – Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja obozów, kolonii, półkolonii i spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze;
  • zadanie IV – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym upowszechnianie rekreacji ruchowej, propagowanie i uprawianie sportu poprzez organizację zajęć i treningów.
Nazwa organizacji Numer zadania Przyznana kwota (zł)
Klub Sportowy CZERNA Zadanie I 15 000
Klub Sportowy Orzeł Gościszów Zadanie I 25 000
Klub Sportowy „GRANIT” Gierałtów Zadanie I 15 000
Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Zebrzydowa Zadanie I 30 000
Klub Sportowy „PIAST” Wykroty Zadanie I 33 000
Miejski Klub Sportowy „Chrobry Nowogrodziec” Zadanie I 32 000
Klub Sportowy Milików Zadanie I 15 000
UKS Nowogrodziec Zadanie I 6 500
Klub Sportowy „KWISA” Nowogrodziec Zadanie I 6 500
ZHP Chorągiew Dolnośląska HUFIEC BOLESŁAWIEC im. Szarych Szeregów Zadanie II
Zadanie III
Zadanie III
2 000
1 000
7 000
Gminny Szkolny Związek Sportowy Nowogrodziec Zadanie II
Zadanie III
Zadanie IV
8 000
30 000
10 000
UKS EURO-EKSPERT Nowogrodziec Zadanie III
Zadanie IV
7 000
5 000

Reklama