Zajęcia z badmintona bez dotacji Urzędu Miasta. Pytanie dlaczego?

Gra w badmintona na hali sportowej
fot. canva.com Akademia Badmintona dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych nie uzyskała wsparcia finansowego z Urzędu Miasta mimo złożenia oferty na wspieranie realizacji zadań publicznych. Powód? Nie spełnili wszystkich wymogów merytorycznych.
istotne.pl 86 urząd miasta, badminton

Reklama

W 2021 roku magistrat przeznaczył ponad 240 tys. złotych na sport dzieci i młodzieży. Największy kawałek tego tortu dostał Bolesławiecki Klub Sportowy „Bobrzanie” (80 tys.). Inne kluby, które spełniły kryteria i otrzymały dofinansowanie to TOP Bolesławiec (43 tys. na różne działania), Międzyszkolny Klub Sportowy Bolesłavia (65 tys.), Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Bolesławiec (33 tys.) i Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie (20 tys.). Niestety małym klubom nie dostał się nawet okruszek.

Akademia Badmintona informując o 100% podwyżce opłat miesięcznych za zajęcia na swoim profilu FB napisała:

Opłaty w związku z uczciwym i przejrzystym działaniem naszego prezydenta Piotra Romana (taki wieczorny sarkazm się wkradł) ulegają podwyższeniu do kwoty 100 zł miesięcznie.

Do naszej redakcji napisał czytelnik:

„Proszę, zapytajcie, dlaczego w dobie pandemii, kiedy dzieci przez zdalne nauczanie siedzą w domu i mają mało ruchu, przez decyzję prezydenta wielu rodziców nie będzie teraz stać, żeby ich dzieci mogły chodzić na zajęcia sportowe i się dla zdrowia poruszać. ”.

Zapytaliśmy, dlaczego niektóre kluby nie dostały dofinansowania.

– Aby otrzymać dotacje, należało spełnić konkretne wymogi opisane poniżej – odpowiedziała rzeczniczka Agnieszka Gergont. – Oferty z najniższą liczbą punktów nie otrzymały dofinansowania. W tym roku na konkurs wpłynęło 25 ofert na realizację zadań publicznych za zakresu sportu i 5 ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury. Dofinansowanie zostało przyznane na kwotę ogólną 400 200 zł.  Szczegółowy wykaz dostępny jest na stronie www.boleslawiec.eu – odpowiedziała rzeczniczka.

W karcie oceny merytorycznej oferty na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego punktowane są następujące wymogi merytoryczne.

Ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym:

  • zasoby kadrowe
  • doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych o podobny charakterze

Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.Ocena dotychczasowej współpracy (rzetelność, terminowość wykonania i rozliczania zadania w latach poprzednich)Uwzględnienie planowego wkładu:

  • procentowego udziału środków finansowych własnych w stosunku do oczekiwanej wysokości dotacji
  • wkładu pracy wolontariuszy

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy których udziale realizowane będzie zadanie, w tym jakość przygotowania projektu:

  • zrozumiały, przejrzysty i kompletny opis działań

  • dobrze przemyślany i przekonujący plan działania

  • realne i mierzalne produkty, rezultaty i spodziewane efekty

Reklama