Czytelnicy pytają o badania rezonansem w Bolesławcu. Dyrektor szpitala odpowiada

Czytelnicy pytają o badania rezonansem w Bolesławcu. Dyrektor szpitala odpowiada
fot. ZOZ w Bolesławcu Na jakich zasadach można obecnie skorzystać z badania rezonansem magnetycznym w Szpitalu Powiatowym w Bolesławcu?
istotne.pl 4 szpital powiatowy, rezonans magnetyczny

Reklama

Z pytaniami dotyczącymi możliwość badań rezonansem magnetycznym w bolesławieckim szpitalu zwrócili się do nas czytelnicy. 

Oto odpowiedź Kamila Barczyka – Dyrektora Szpitala Powiatowego w Bolesławcu.

W odpowiedzi na Państwa pytanie odnośnie możliwości korzystania z badań diagnostycznych z zastosowaniem rezonansu magnetycznego informuję, że Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu oczekuje na ogłoszenie przez NFZ konkursu na udzielanie ww. świadczeń na naszym obszarze działania.

Obecnie istnieje możliwość wykonania badań zarówno tomografem komputerowym, jak i rezonansem magnetycznym za opłatą, przy czym ceny ustalone zostały na możliwie najniższym, preferencyjnym poziomie.

Pacjenci oddziałów szpitalnych, poddawani są badaniom bez żadnych ograniczeń, zgodnie z zaleceniami lekarzy.

Należy podkreślić, że Pracownia Diagnostyki Obrazowej w ZOZ w Bolesławcu wyposażona jest w jedną z najnowocześniejszych na rynku medycznym aparaturę: rezonans magnetyczny, dwa tomografy komputerowe, USG, RTG, mammograf. W momencie uzyskania kontraktu NFZ, natychmiast poinformujemy wszystkich o możliwości skorzystania z refundowanej diagnostyki obrazowej.

Reklama