materiał promocyjny

Powiat: Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Uczniowie ZSHiU
fot. ZSHiU Bolesławiec Rekrutacja do szkół powiatowych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego Nabór Vulcan.
istotne.pl 183 edukacja, powiat bolesławiecki

Reklama

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych mogą rejestrować się w elektronicznym systemie naboru indywidualnie po wejściu na stronę internetową: https://dolnoslaskie.edu.com.pl.

PAMIĘTAJ!!!

W przypadku trudności technicznych z założeniem konta i przygotowaniem wniosku, wspólnie z rodzicem/opiekunem prawnym udaj się do punktu informacyjnego w szkole, w której znajduje się oddział jaki umieściłeś na najwyższej pozycji swoich preferencji – szkolny administrator naboru udzieli Wam pomocy.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej od 17 maja 2021 r.
do 31 lipca 2021 r.
2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie

od 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r.
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 14 lipca 2021 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 lipca 2021 r.
5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego od 23 lipca 2021 r.
do 30 lipca 2021 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 2 sierpnia 2021 r.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – TWOJA SZKOŁA, TWÓJ WYBÓR, TWOJA PRZYSZŁOŚĆ!

To hasło, za którym kryje się potencjał i doświadczenie zbudowane przez wiele pokoleń nauczycieli oraz absolwentów. To magia miejsca, w którym każdy znajdzie dla siebie przestrzeń do rozwoju. To atmosfera szacunku do przeszłości i jednocześnie potencjału oraz energii obecnych roczników. „Srebrna Tarcza” w Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2021 r., zdawalność matury na poziomie 100%, organizacja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, sukcesy naukowe w ruchu olimpijskim, osiągnięcia sportowe, edukacyjne projekty międzynarodowe i krajowe (Erasmus +), wymiana rodzinna z Niemcami oraz Włochami – świadczą o poziomie edukacji, różnorodności i atrakcyjności szkoły. I Liceum może stać się także Twoją Szkołą!

Oddziały do wyboru:
1 – oddział z rozszerzoną matematyką i fizyką (trzeci przedmiot do wyboru: j. angielski, j. niemiecki lub informatyka)
2 – oddział z rozszerzonym j. polskim i drugim przedmiotem do wyboru: historia, WOS, biologia, geografia (trzeci przedmiot do wyboru: j. angielski, j. niemiecki lub informatyka)
3 – oddział z rozszerzoną biologią i chemią (trzeci przedmiot do wyboru: j. angielski, j. niemiecki lub informatyka)
4 – oddział z rozszerzoną matematyką i drugim przedmiotem do wyboru: WOS, chemia, biologia, geografia (trzeci przedmiot do wyboru: j. angielski, j. niemiecki lub informatyka).

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – SZKOŁA WSPIERAJĄCA ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA!

Oferujemy prowadzenie zajęć przez pracowników naukowych Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, naukę języków obcych w systemie międzyoddziałowym, ciekawe przedmioty uzupełniające – edukacja wojskowa, edukacja prawna, edukacja filmowa i teatralna, elementy architektury, ochrona środowiska, a także dodatkowe zajęcia dla maturzystów. II LO to szkoła ponadpodstawowa dostosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Dobra szkoła to dobra przyszłość.

Oddziały do wyboru:
1 – oddział matematyczno-fizyczny/mundurowy (matematyczno-fizyczny z rozszerzoną matematyką, fizyką i trzecim przedmiotem do wyboru: j. angielski, j. niemiecki /oddział mundurowy z rozszerzoną geografią, informatyką i j. angielskim)
2 – oddział humanistyczny z rozszerzonym j. polskim i historią (trzeci przedmiot do wyboru: j. angielski lub j. niemiecki)
3 – oddział biologiczno-chemiczny (z rozszerzoną biologią i chemią oraz trzecim przedmiotem do wyboru: j. angielski lub j. niemiecki)
4 – CYBER.MIL z klasą – oddział z rozszerzoną matematyką, informatyką i j. angielskim.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH – NAJWYŻSZA JAKOŚĆ!

ZSOiZ zgodnie z potrzebami międzynarodowego rynku pracy oferuje kształcenie w nowoczesnych kierunkach, realizuje programy edukacyjne w istotny sposób wpływające na jakość nauczania. Dysponuje też rozbudowaną bazą dydaktyczną. Szkoła jest prekursorem nauczania w zawodzie zdobnik ceramiki – jako jedyna w Polsce. ZSOiZ w Bolesławcu otrzymał status Ośrodka Egzaminacyjnego we wszystkich nauczanych zawodach. Prowadzi również kształcenie w Certyfikowanej Klasie Mundurowej jako jedna z 7 szkół na Dolnym Śląsku.

Oddziały do wyboru:

Technikum:
1– technik ekonomista
2 – technik hotelarstwa
3 – technik reklamy
4 – technik spedytor
5 – technik rachunkowości
6 – technik żywienia i usług gastronomicznych.

Szkoła branżowa I stopnia:
1 – kucharz
2 – zdobnik ceramiki.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH – PROSTO DO CELU, CZYLI DO SUKCESU

Nasza oferta edukacyjna zapewnia naukę w zawodach określanych w programie zapotrzebowania szkolnictwa branżowego jako najbardziej poszukiwanych na rynku pracy w kraju i za granicą. Stawiamy na nowoczesność, dlatego innowacyjność to nasza dewiza, o czym świadczy wyposażenie pracowni i laboratoriów szkolnych, w których uczniowie mogą skorzystać ze specjalistycznego oprogramowania, drukarek 3D, instalacji inteligentnych domów Grenton Smart Home.

Oddziały do wyboru:
1 – technik informatyk
2 – technik grafiki i poligrafii cyfrowej
3 – technik elektryk
4 – technik programista
5 – technik elektronik.

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH – SZKOŁA PIERWSZEGO WYBORU

„Mechanik” to same atuty – z nami zdobędziesz zawód, łatwiej znajdziesz pracę, bo kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Posiadamy profesjonalną bazę dydaktyczną, w której prowadzone są zajęcia praktyczne, laboratoryjne i projektowe pod opieką wyspecjalizowanych pedagogów. Nasze warsztaty i pracownie wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt: podnośniki samochodowe, komputery diagnostyczne, drukarki 3D, obrabiarki CNC, stanowiska spawalnicze metodami MIG/MAG, TIG. Mechanik to szkoła dla Ciebie, to bezpieczeństwo i pewna przyszłość.

Oddziały do wyboru:

Technikum:
1 – technik mechatronik
2 – technik pojazdów samochodowych
3 – technik górnictwa podziemnego
4 – technik mechanik
5 – technik spawalnictwa.

Szkoła branżowa:
1 – mechanik pojazdów samochodowych
2 – operator obrabiarek skrawających
3 – kierowca mechanik.

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH – BĄDŹ ARCHITEKTEM SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI

Nowoczesna baza dydaktyczna, znakomicie wyposażone pracownie, uczestnictwo w unijnych projektach edukacyjnych, a na końcu tej drogi świetna, pasjonująca praca. Zawody, w których kształci szkoła, to prawdziwe wyzwanie. Od Waszej pomysłowości, twórczego zaangażowania, zdolności, zależeć będzie nasze otoczenie: dopracowane w najdrobniejszych szczegółach budowle, ogrody, zadbane, zdrowe lasy.

Oddziały do wyboru:

Technikum:
1 – technik budownictwa
2 – technik geodeta
3 – technik architektury krajobrazu
4 – technik leśnik.

Szkoła branżowa:
1 – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
2 – wielozawodowa.

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH – ATRAKCYJNE KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Ta szkoła daje gwarancję, że jej absolwenci, zarówno technikum, jak i szkoły branżowej, bez trudu znajdą dobrze płatną, satysfakcjonującą pracę. Technikum nr 5 w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego zajęło 1 miejsce w powiecie bolesławieckim w corocznym rankingu „Perspektyw”. W zestawieniu wojewódzkim oznacza to 9 miejsce oraz srebrną tarczę. Warto zaznaczyć, że placówka ma na swoim koncie kilka takich prestiżowych znaków jakości. Tutaj przygotujesz się do zawodów, bez których współczesny świat nie może istnieć, a wykształcenie w – poszukiwanych dziś – kierunkach daje przyszłym absolwentom realne szanse zatrudnienia nie tylko w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej.

Oddziały do wyboru:

Technikum:
1 – technik fotografii i multimediów
2 – technik logistyk
3 – technik weterynarii.

Szkoła branżowa:
1 – wielozawodowa.

Oferta 21-22 by Istotne on Scribd

Reklama