tekst zlecony

Opiekują się zwierzętami bezdomnymi. Wiemy, kto pomaga potrąconym pupilom

Opiekują się zwierzętami bezdomnymi. Wiemy, kto pomaga potrąconym pupilom
fot. Unsplash.com (Freya Dione) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2021 r. został przyjęty przez radnych.
istotne.pl 183 zwierzęta, um bolesławiec

Reklama

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt, w szczególności do psów i kotów (w tym wolno żyjących) oraz zwierząt gospodarskich, przebywających na terenie Bolesławca. Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt, na rzecz miasta Bolesławca – realizuje Schronisko Związku Gmin „KWISA” dla Bezdomnych Małych Zwierząt
Przylasek 18
59-816 Platerówka.

Zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Bolesławca powierzane jest stowarzyszeniom, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. W 2021 r., w ramach otwartego konkursu ofert, realizacją zadania publicznego „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – poprawa bytowania wolno żyjących zwierząt (w szczególności kotów) na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec” zajmować się będzie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom w Bolesławcu. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami obejmować będzie m.in.:

  1. dokarmianie,
  2. ograniczanie populacji poprzez sterylizację i kastrację,
  3. w razie potrzeby leczenie,
  4. prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje miasto Bolesławiec – poprzez zawarcie umowy z lecznicą dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej. W 2021 r. opiekę w przypadku zdarzeń drogowych zapewnia lecznica:
Przychodnia Weterynaryjna „ALWET” Monika Janiec
z siedzibą: ul. Młyńska 36
59-730 Nowogrodziec.

Cały Program dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec.

Reklama