tekst zlecony

„Delfinek”: powstanie kryta pływalnia w Gromadce. Wiemy, jak będzie wyglądać

„Delfinek”: powstanie kryta pływalnia w Gromadce. Wiemy, jak będzie wyglądać
fot. Gmina Gromadka Gmina Gromadka przystępuje do realizacji projektu, którego celem jest budowa małej przyszkolnej krytej pływalni pod nazwą „Dolnośląski Delfinek”. Cel realizowany jest poprzez zadanie inwestycyjne pn. „Budowa krytej pływalni »Delfinek« przy Szkole Podstawowej w Gromadce”.
istotne.pl 183 gmina gromadka

Reklama

Jakie zadanie będzie realizowane?

Zadaniem będzie wybudowanie, w oparciu o projekt budowlany, krytej pływalni, połączonej z budynkiem szkoły w Gromadce, tzw. łącznikiem. Będzie również osobne wejście dla osób chętnych do skorzystania z basenu. Będzie to jednokondygnacyjny budynek składający się ze stref:

  • wejściowej z wiatrołapem, kasami, strefą szatni (szatnie męskie, damskie, dwoma umywalniami, dwoma pomieszczeniami z natryskami);
  • strefy hali basenowej.

Hala basenowa przewidziana została z niecką basenową o wymiarach: 8,5 m x 16,67 m i głębokościach od 0,90 m do 1,35 m. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosić będzie 1507,4 m2; kubatura obiektu – 5645 m3; wysokość hali basenowej 6,4 m.

Jakie są grupy docelowe projektu, kto z niego skorzysta?

Grupami docelowymi są przede wszystkim dzieci, uczniowie szkół, dzieci przedszkolne, także osoby dorosłe, osoby starsze, młodzież. W godzinach przedpołudniowych przewiduje się prowadzenie zajęć dla dzieci szkół podstawowych i przedszkola. Dla przedszkolaków – jako zajęcia dodatkowe. Popołudniami i w weekendy obiekt będzie udostępniany mieszkańcom Gminy Gromadka, a także wszystkim chętnym z okolic, w tym turystom. Turyści licznie odwiedzają naszą gminę, korzystają z agroturystyki, walorów przyrodniczych (obszar Natura 2000 Bory Dolnośląskie), terenów leśnych i szlaków rowerowych, często w ramach tzw. turystyki weekendowej.

Co zostanie zrobione w ramach projektu? Jakie będą jego efekty?

W ramach projektu powstanie bardzo praktyczny mały przyszkolny basen. Będzie on dostosowany do potrzeb dzieci szkolnych, do nauki pływania, oraz oswajania się z wodą – dla najmłodszych. Zależy nam, aby w przyszłości zwiększyć umiejętności pływackie społeczeństwa i zminimalizować wszelkie negatywne skutki braku umiejętności zachowania się w wodzie.

Hala basenowa obejmuje nieckę basenową wyposażoną w cztery tory pływackie, drabinki, natryski. Na hali znajdować się będzie także strefa saun (sauna sucha i infrared), dwie wanny jacuzzi, strefę siłowni i dwie sale do ćwiczeń oraz magazyn sprzętu.

Kryta pływalnia „Delfinek” służyć będzie nie tylko dzieciom, ale także dorosłym, rodzinom z dziećmi i osobom starszym. Obiekt będzie służył również do celów relaksacyjnych i w pewnym stopniu rehabilitacyjnych, a ze względu na swoje wymiary i głębokość będzie obiektem bezpiecznym.

Czy z obiektu będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne?

Obiekt został przystosowany do korzystania z niego przez osoby z niepełnosprawnościami, bez barier architektonicznych. Pokonanie schodów w łączniku pomiędzy szkołą a basenem odbywać się będzie za pomocą schodołazu (już będącego na wyposażeniu szkoły). Wejście do niecki basenowej dla osoby niepełnosprawnej umożliwione będzie poprzez podnośnik szelkowy. Wszystkie pomieszczenia obiektu są zaprojektowane w taki sposób, aby były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Wokół budynku basenu przestrzeń zostanie zagospodarowana w parkingi oraz ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe i miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Inwestycja w liczbach

  • Całość zadania kosztować będzie: 11 143 765,44 zł brutto.
  • Koszt robót budowlanych wynosi: 10 872 304,44 zł brutto.
  • Dofinansowanie ze strony Ministerstwa Sportu: 2 500 000,00 zł.
  • Dofinansowanie ze strony Marszałka Województwa Dolnośląskiego: 1 250 000,00 zł.

Umowy z podmiotami prowadzącymi zadanie budowlane podpisane zostały w II dekadzie lutego 2021 r. Założono, że zakończenie budowy małej przyszkolnej pływalni „Dolnośląski Delfinek” w Gminie Gromadka nastąpi w miesiącu wrześniu w 2022 roku.

LogoLogofot. Gmina Gromadka

Reklama