ZOZ Bolesławiec: Konferencja podsumowująca rok walki z pandemią koronawirusa

Uczestnicy konferencji przy oddziale covidowym
fot. istotne.pl Przed niespełna rokiem szpital w Bolesławcu został przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny. Co od tego momentu zmieniło się w szpitalu? Ile pieniędzy przeznaczył Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dla bolesławieckiego szpitala na walkę z COVID-19?
istotne.pl 4 szpital powiatowy, koronawirus

Reklama

W środę, 24 lutego, przed oddziałem covidowym Szpitala Powiatowego w Bolesławcu odbyła się konferencja, na której podsumowano rok walki z pandemią koronawirusa. Na konferencji był obecny m.in.: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski,  Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Andrzej Kredkowski, władze powiatu bolesławieckiego ze starostą Tomaszem Gabrysiakiem, Prezydent Bolesławca Piotr Roman oraz Dyrektor Szpitala Powiatowego Kamil Barczyk i personel szpitala.

Z powodu trudnej sytuacji epidemiologicznej zaistniała konieczność stworzenia jak największej liczby miejsc hospitalizacyjnych dla osób zakażonych koronawirusem, w tym stanowisk respiratorowych. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 16 marca 2020 roku Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu został przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny.

Obecnie bolesławiecki szpital stanowi drugie co do wielkości zaplecze diagnostyczno-lecznicze i stanowi jedno z głównych ośrodków leczenia pacjentów z COVID-19 na Dolnym Śląsku. Zabezpiecza 88 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem, w tym 18 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

Szpital w Bolesławcu jako jedna z nielicznych jednostek w Polsce realizuje świadczenia medyczne związane z diagnostyką i leczeniem COVID-19 w sposób kompleksowy: własna diagnostyka obrazowa, laboratorium biologii molekularnej PCR, 12 terenowych punktów poboru wymazów, trzy karetki wymazowe, szpital tymczasowy oraz oddział zakaźny. To tutaj leczonych jest najwięcej pacjentów będących pod respiratorami.

Wszystko to było możliwe do realizacji za sprawą licznych dotacji oraz dofinansowaniom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD), którego dysponentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W pierwszym projekcie Bolesławiec otrzymał dofinansowanie w wysokości 6 176 482,61 zł. Dzięki tym pieniądzom możliwe było utworzenie laboratorium molekularnego oraz doposażenie oddziałów w sprzęt niezbędny do walki z koronawirusem.

Kolejny raz ze środków RPO WD szpital otrzymał ponad 8 mln 200 tys. zł na zakup modułowego oddziału zakaźnego wraz z niezbędnym wyposażeniem. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu w czasie drugiej fali pandemii nie zamknął się na potrzeby pacjentów niedotkniętych COVID-19, którzy zgłaszali się po pomoc. W okresie od października 2020 roku do 20 lutego 2021 roku szpital udzielił świadczeń zdrowotnych łącznie 26 368 osobom z całej Polski. Byli to pacjenci zarówno hospitalizowani oraz korzystający z poradni specjalistycznych i leczenia ambulatoryjnego. W tym samym czasie hospitalizowano 902 pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS – CoV-2.

Dostępność, jakość świadczonych usług, kompleksowość oraz bezpieczeństwo są najważniejszymi hasłami dotyczącymi realizacji opieki zdrowotnej w Bolesławcu. Wszystkie działania oraz przykład pełnego zaangażowania w walkę z pandemią COVID-19 powodują, że szpital staje się liderem ochrony zdrowia w regionie. Właściwe podejmowanie strategicznych decyzji, wysoka skuteczność działania oraz współpraca ze wszystkimi lokalnymi samorządami oraz władza mi 'wojewódzkimi są przykładem przemyślanej strategii działania na rzecz zdrowia publicznego oraz indywidualnego podejścia do potrzeb każdego pacjenta.

Reklama