tekst zlecony

Jest program usuwania wyrobów zawierających azbest. Do tej pory usunięto prawie 380 ton

Jest program usuwania wyrobów zawierających azbest. Do tej pory usunięto prawie 380 ton
fot. UM Bolesławiec Rada Miasta Bolesławiec przyjęła „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2021–2032”.
istotne.pl 183 azbest, um bolesławiec

Reklama

Program zawiera podstawowe informacje dotyczące właściwości azbestu, oddziaływania na ludzi i środowisko, a także ilości zewidencjonowanych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec. Opracowanie nawiązuje do „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009–2032” przyjętego uchwałą nr 39/2010 Rady Ministrów RP z dnia 15 marca 2010 r., którego celem jest:

  • usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
  • minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu;
  • likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

W Bolesławcu w latach 2017–2020 złożono 202 wnioski o przyznanie dofinansowania na łączną kwotę 176 956 zł, w wyniku czego usunięto 293,262 Mg odpadów zawierających azbest. Łącznie w latach 2013–2020 z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec usunięto i zutylizowano 378,422 Mg odpadów zawierających azbest na kwotę 215 922,86 złotych.

Reklama