ZOZ: Najmłodszym pacjentom na ratunek

ZOZ: Najmłodszym pacjentom na ratunek
fot. ZOZ Bolesławiec Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu kładzie ogromny nacisk na ustawiczne szkolenie personelu medycznego. Co ważne, lekarze, personel pielęgniarski, ratownicy medyczni bardzo chętnie uczestniczą w proponowanych im kursach, również w tych, które sami dla siebie wybierają. ZOZ: –Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przy obecnym tempie rozwoju medycyny jest sprawą zasadniczą.
istotne.pl szpital powiatowy

Jednym z takich szkoleń zorganizowanych przez ZOZ był kurs EPALS – zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci. Program kursu składał się z wykładów i praktycznej nauki metod postępowania w przypadku zatrzymania krążenia, rozpoznawania pierwszych symptomów niewydolności krążeniowej i oddechowej. Pracownicy Oddziału Pediatrycznego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego uczyli się również rozpoznawać objawy urazów najczęściej występujących u noworodków, niemowląt i nieco starszych dzieci.

W zakres szkolenia wchodziła również praktyczna nauka szybkiej organizacji transportu pacjenta na dedykowany maluchom oddział szpitalny, przygotowanie lekarzy, którzy przejmą dziecko w szpitalu, precyzyjne opisanie objawów.

Część praktyczna szkolenia obejmowała pokazy i ćwiczenia na fantomach. Prowadzący zainscenizowali przeróżne scenariusze przypadków krytycznych dla małego pacjenta. W symulowanych sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia personel medyczny ćwiczył zabiegi resuscytacyjne, takie jak dostęp dożylny, wentylację przyrządową, defibrylację, intubację.

ZOZ:

Trzeba zaznaczyć, że dla naszego wykwalifikowanego personelu medycznego szkolenia są okazją do wymiany doświadczeń, spokojnego zweryfikowania posiadanych umiejętności.