KAS wykryła oszustwo. Spółka wpłaciła ponad 27 mln zł zaległego podatku

KAS wykryła oszustwo. Spółka wpłaciła ponad 27 mln zł zaległego podatku
fot. Krzysztof Gwizdała Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziła kontrolę celno-skarbową, podczas której wykryła zaniżenie podstawy opodatkowania. Zaniżenie podstawy opodatkowania oszacowano na ponad 60 mln zł. W wyniku kontroli spółka zapłaciła już ponad 27 mln zł zaległości podatkowych.
istotne.pl 183 pieniądze, kas

– Kontrola celno-skarbowa, która dotyczyła podatku dochodowego od osób prawnych za 2017 r., wykazała, że spółka z kapitałem niemieckim zaniżyła podstawę opodatkowania o ponad 60 mln zł. Spółka działa w grupie kapitałowej powiązanych spółek. Na skutek tych powiązań firma płaciła niemieckim spółkom zawyżone opłaty za licencje na proces produkcyjny i za przeniesienie produkcji do Polski. W ten sposób zaniżała podatek należny polskiemu budżetowi na korzyść podatku niemieckiego – informuje Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek, rzeczniczka dolnośląskiej KAS.

W wyniku kontroli spółka skorygowała zeznania podatkowe. Spółka wpłaciła ponad 27 mln zł z tytułu zaległości podatkowych.

Sprawa była prowadzona przez Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu.