Dwie nowe policjantki w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu

Dwie nowe policjantki w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu
fot. KPP Bolesławiec Mundurowi: – Już wkrótce kolejne przyjęcia. Trwa rekrutacja do służby, przyjdź i dowiedz się więcej.
istotne.pl 183 policja

Reklama

12 maja w bolesławieckiej jednostce, w czasie apelu w obecności komendanta powiatowego policji i jego zastępcy, złożyły ślubowanie dwie nowe funkcjonariuszki.

KPP:

Trwa rekrutacja do służby, wkrótce będą kolejne przyjęcia. Jeżeli chcesz zostać policjantem, przyjdź do Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu i dowiedz się więcej lub zadzwoń do Zespołu Kadr i Szkolenia, telefon 47 873 32 58.

Dokumenty można składać w dowolnym terminie.

Kto może służyć w policji?

Jesteś idealnym kandydatem do służby w Policji, jeśli:

  • Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie.
  • Posiadasz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować.
  • Dajesz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
  • Posiadasz uregulowany stosunek do służby wojskowej – w przypadku osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Stosunek służbowy policjanta powstaje w drodze mianowania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby. Mianowanie może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy. Oznacza to, że osoba niezdolna do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju (kat. „D”), która jednocześnie jest żołnierzem rezerwy, spełnia te warunki. A zatem posiadanie kategorii zdrowia „D” nie dyskwalifikuje kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Policji.
  • Posiadasz polskie obywatelstwo. Posiadanie podwójnego obywatelstwa nie dyskwalifikuje kandydata podczas procesu rekrutacyjnego.
  • Posiadasz nieposzlakowaną opinię.
  • Nie byłeś skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
  • Korzystasz z pełni praw publicznych.

Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.

Reklama