A4, odcinek Krzyżowa–Legnica. Najkorzystniejsza oferta wybrana

A4, odcinek Krzyżowa–Legnica. Najkorzystniejsza oferta wybrana
fot. GDDKiA Firma zadeklarowała wykonanie dokumentacji za kwotę ponad 11,7 mln zł.
istotne.pl 183 a4, gddkia

Jak informuje wrocławska Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oferta Biura Projektowo-Badawczego Dróg i Mostów TRANSPROJEKT z Warszawy została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla autostrady A4, od węzła Krzyżowa do węzła Legnica Południe. Inwestor: – Jeśli od dokonanego wyboru oferty nie wpłynie odwołanie, podpisanie umowy z wykonawcą powinno nastąpić do końca czerwca br. 

Ile to będzie kosztowała?

Firma zadeklarowała wykonanie dokumentacji za kwotę ponad 11,7 mln zł.

Co zostanie wykonane?

Urząd:

Zadanie obejmuje opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej i Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (STEŚ-R). Dokumentacja dotyczy odcinka autostrady A4 o długości ok. 36 km, od węzła Krzyżowa do węzła Legnica Południe. W ramach dokumentacji STEŚ-R dla tego odcinka zostaną przeanalizowane warianty rozbudowy autostrady A4 w śladzie istniejącym.

Kolejne inwestycje w drodze

Mowa o A4 od Legnicy do Wrocławia wraz z budową S5 z Sobótki do Bolkowa. Drogowcy:

28 maja br. dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie STEŚ-R dla budowy lub rozbudowy autostrady A4, od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód, o długości ok. 80 km i budowy ok. 50-kilometrowego odcinka S5, od węzła Sobótka do węzła Bolków.

Do sprawy wrócimy.