Przyszli podoficerowie 23 Pułku Artylerii po kursie instruktorsko-metodycznym

Przyszli podoficerowie 23 Pułku Artylerii po kursie instruktorsko-metodycznym
fot. kpt. Agnieszka Kozik W dniach 8–9 grudnia w oparciu o bazę szkoleniową 23 pułku artylerii dowódca 3 dywizjonu artylerii rakietowej przeprowadził kurs instruktorsko-metodyczny, którego uczestnikami byli absolwenci tegorocznego kursu podoficerskiego.
istotne.pl wojsko

Kpt. Agnieszka Kozik z 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu:

Zasadniczym celem dwudniowego kursu było przygotowanie dowódców drużyn do organizowania i prowadzenia zajęć programowych oraz do występowania w roli instruktora na punkcie nauczania podczas zajęć. W kursie uczestniczyli szeregowi zawodowi, którzy już niebawem otrzymają akty mianowań na pierwszy stopień podoficerski.

Pierwszego dnia uczestnicy szkolenia wzięli udział w metodycznych zajęciach pokazowych oraz zajęciach instruktorsko-metodycznych, podczas których zrealizowano zagadnienia m.in. z przedmiotów: szkolenie ogniowe, powszechna obrona przeciwlotnicza, praca bojowa na sprzęcie oraz taktyka.

Ponadto w ramach metodycznych zajęć grupowych kandydaci na podoficerów mieli okazję opracować plany pracy i doskonalić się z zakresu ewidencji szkolenia na szczeblu drużyny.

Kurs instruktorsko-metodyczny zakończony został sprawdzianem znajomości wiedzy z zakresu „Instrukcji o działalności szkoleniowo-metodycznej” oraz „Programu szkolenia pododdziałów WRiA”, który pozwolił ocenić merytoryczne przygotowanie przyszłych dowódców drużyn.

Kpt. A. Kozik dodaje:

Podsumowując szkolenie, dowódca 3 dar ocenił realizację celów, przedstawił wyniki osiągnięte przez uczestników kursu, a następnie sprecyzował zadania do realizacji w dalszej działalności szkoleniowej.