Zdetonują 100-kg bombę, zbudowali jej „sarkofag”. Będzie ewakuacja mieszkańców!

Zdetonują 100-kg bombę, zbudowali jej „sarkofag”. Będzie ewakuacja mieszkańców!
fot. Patrol Saperski Bolesławiec Sprawą zajmują się żołnierze z Patrolu Saperskiego Bolesławiec z 23 Śląskiego Pułku Artylerii.
istotne.pl wojsko, niewybuch, saper

Na początku grudnia żołnierze z Patrolu Saperskiego Bolesławiec z 23 Śląskiego Pułku Artylerii poinformowali, że na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu znaleziono 100-kilogramową bombę lotniczą FAB-100. Mundurowi dodali wówczas:

Planowany sposób neutralizacji niewybuchu bomby: przeprowadzenie deflagracji poprzez użycie ładunku VULCAN (w dużym skrócie: wypalenie materiału wybuchowego wewnątrz bomby).

Trwają nasze prace związane z budową „sarkofagu”, w którym bomba będzie neutralizowana
w celu zmniejszenia niszczących skutków ewentualnej detonacji, a tym samym znacznego zmniejszenia strefy zagrożenia z 1000 m do 300 m.

Bomba przeleżała w ziemi 75 lat. Już wiadomo, że zostanie zneutralizowana we wtorek 15 grudnia. Saperzy:

Strefa niebezpieczna wynosi 300 m (ewakuacja mieszkańców oraz zakaz parkowania pojazdów na wolnym powietrzu).

Dodatkowo w strefie do 500 m będzie ogłoszony zakaz przebywania osób na wolnym powietrzu).

I dodają:

Nasze prace minersko-pirotechniczne przy bombie rozpoczną się od godz. 9.00. Czyli do godziny 9.00 wszyscy mieszkańcy znajdujący się w strefie niebezpiecznej będą ewakuowani.