materiał promocyjny

Spektakl z niesłyszącymi aktorami wyświetlono ponad 10, 5 tys. razy!

Spektakl o głuchym Czerwonym Kapturku
fot. Centrum Wiedzy Przedstawienie teatru „Cisza na Scenie” przy Polskim Związku Głuchych z Warszawy dla młodzieży i dorosłych z Bolesławca emitowane na fan page'u Miejskiej Biblioteki Publicznej -Centrum Wiedzy cieszyło się wielkim uznaniem i frekwencją. Spektakl dostosowany był również dla osób niesłyszących i słabosłyszących. Wszystkie działania, w tym spektakl o „Głuchym Czerwonym Kapturku”, zostały zrealizowane w ramach projektu „A mury runą…” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Programu Kultura Dostępna na rok 2020.
istotne.pl 86 projekt, teatr, centrum wiedzy

Reklama

„A mury runą…” to projekt społeczno-edukacyjny, który miał zwrócić uwagę młodzieży i pedagogów Bolesławca na osoby niesłyszące. Dofinansowany został ze środków MKDNiS z Programu Kultura Dostępna na rok 2020.

Nie ulega wątpliwości, że osoby niesłyszące z racji deficytu słuchu napotykają na liczne utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu, które wiążą się przede wszystkim z kontaktami społecznymi. Wśród barier wymienić tu można brak społecznej świadomości osób słyszących w odniesieniu do zjawiska głuchoty oraz rozpowszechnione w społeczeństwie przekonanie, że osoby słyszące dobrze znają problemy osób niesłyszących. Funkcjonowanie osób głuchych najbardziej ograniczone jest przez barierę językową.

Projekt zrealizowany przez Bibliotekę Miejską – Centrum Wiedzy miał za zadanie przyczynić się do przełamania stereotypów wśród młodzieży, nauczyć młodych ludzi komunikowania się z osobami niesłyszącymi, a także zmienić ich myślenie i zachęcić do działania na rzecz wspólnej przyszłości. Przeprowadzenie projektu zaprojektowane zostało w następujących cyklach:

Spotkania z poezją miganą mające na celu zbliżenie młodzieży i osób niesłyszących. Zaproszeni poeci migowi:

  • Arkadiusz Bazak – wrocławski niedosłyszący aktor filmowy i teatralny. Warsztaty odbyły się w dniach 16-17-18 września 2020 w Galerii Format MBP-CW. Udział w warsztatach wzięło 9 klas średnich z bolesławieckich szkół ponadpodstawowych, razem ponad 250 osób.
  • Adam Stoyanov – niesłyszący aktor z Warszawy, wielokrotnie nagradzany mistrz poezji miganej, laureat Festiwalu Poezji Miganej, Festiwalu Form Artystycznych Głuchych i Słabosłyszących, Ogólnopolskich Olimpiad Języka Migowego i Miganego w Szczecinie. Warsztaty odbyły się online w dniach 8-9-10.12.2020 na platformach internetowych szkół średnich.

Kursy języka migowego poziom A1 skierowane do młodzieży szkół średnich i pedagogów. Prowadząca Katarzyna Matysik ze Stowarzyszenia Migaj Sercem z Legnicy. Kursy trwały od 21 września do 25 listopada w dwóch grupach. Spotkania odbywały się poprzez komunikator ZOOM. W kursie wzięło udział 17 osób. Plan kursu, oprócz poznania podstawowych znaków języka migowego, przewidywał zapoznanie młodego człowieka z różnicami kulturowymi osób niesłyszących i nawiązanie z nimi kontaktu poprzez przełamywanie barier językowych.

W czasie trwania kursu młodzież nauczyła się, jak można przywitać się z osobą niesłyszącą, nawiązać z nią komunikację, poznać jej zainteresowania, rodzinę, hobby, a przy okazji poznać różnice językowe i kulturowe. Młody człowiek dzięki ukończonym kursom języka migowego będzie mógł uczestniczyć w przedstawieniach kulturalnych: przedstawieniach teatralnych, festiwalach, które organizowane są przez osoby niesłyszące.

Katarzyna Matysik ze Stowarzyszenia Migaj Sercem z Legnicy jest surdopedagogiem, magistrem pedagogiki, ukończyła studia podyplomowe „Polski Język Migowy” na Uniwersytecie Warszawskim z dyplomem lektora PJM, jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Migaj Sercem w Legnicy, które utworzyła wraz z niesłyszącymi przyjaciółmi w maju 2012 roku.

„Bajka o Głuchym Czerwonym Kapturku”

Przedstawienie odbyło się online i zostało umieszczone na stronie Facebookowej biblioteki w Bolesławcu. Spektakl był interaktywny, widzowie mogli decydować jak rozpocznie się kolejna część i jak zakończy całość przedstawienia. Aktorzy występujący w przedstawieniu to osoby niesłyszące, które tworzą amatorski teatr „Cisza na Scenie” przy Polskim Związku Głuchych w Warszawie. Poniżej można się zapoznać z przedstawieniem.

 

Przedstawienie nie tylko bawiło, ale i uczyło znaków polskiego języka migowego, czyli języka, którym posługują się osoby niesłyszące. Do przedstawienia dołączony został podkład głosowy, by każdy mógł uczestniczyć w spektaklu. Pierwsza część przedstawienia została wyświetlona ponad 6,9 tysięcy razy, druga ponad 2 tysiące, a trzecia ponad 1,5 tysiąca co przekroczyło najśmielsze oczekiwania autorki projektu.

Logotyp projektu Logotyp projektu "A mury runą..."fot. MBP-CW

 

 

Reklama