Będzie obwodnica Legnicy. Rusza projektowanie

Obwodnica Legnicy
fot. GDDKiA/ii GDDKiA: – Podpisaliśmy umowę na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz programem funkcjonalno-użytkowym dla obwodnicy Legnicy w ciągu DK94.
istotne.pl 183 gddkia

Reklama

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad:

Inwestycja o długości ok. 3,9 km powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030

Umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej o wartości ponad 1,4 mln zł została podpisana z firmą IVIA z Katowic. Termin zakończenia opracowywania dokumentacji przypada na II kwartał 2024 r.

Wspólna inwestycja GDDKiA

Drogowcy: – Obwodnica Legnicy w ciągu DK94 zostanie zrealizowana jako wspólne zadanie gminy Legnica i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie porozumienia zawartego 11 lutego 2020 r. Związane jest to z przebiegiem obwodnicy na terenie miasta na prawach powiatu, jak i gminy Legnickie Pole. Dlatego inwestycja musi być realizowana jednocześnie przez Gminę Legnica i GDDKiA.

I dodają:

Tylko taka realizacja wszystkich fragmentów wschodniej obwodnicy Legnicy zapewni jej prawidłowe funkcjonowanie i osiągnięcie założonego celu.

Zgodnie z porozumieniem prace projektowe dla odcinka o długości około 2,8 km zlokalizowanego poza granicami miasta Legnicy, tj. od ul. Gniewomierskiej do ul. Sikorskiego, sfinansuje GDDKiA, natomiast odcinek w granicach administracyjnych miasta Legnicy – Gmina.

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa odcinka ul. Gniewomierskiej, budowa brakującego odcinka obwodnicy Legnicy (od ul. Gniewomierskiej do skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Koskowicką wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi), przebudowa ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Koskowicką do skrzyżowania z ul. Wrocławską.

Jaki jest cel inwestycji?

GDDKiA:

Budowa obwodnicy Legnicy pozwoli na utworzenie spójnego układu komunikacyjnego dróg A4, S3 (DK3) i DK94 o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, z ominięciem centrum Legnicy. Stworzenie komfortowego i szybkiego połączenia drogowego pomiędzy A4, S3 i DK94 wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy regionu oraz Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Oraz podkreśla:

Z uwagi na złe warunki przejazdu drogą krajową nr 94 przez Legnicę, w tym przez zabytkowe centrum miasta, budowa brakującego fragmentu obwodnicy (poza obszarem miasta na prawach powiatu) umożliwi właściwe skomunikowanie zurbanizowanych i uprzemysłowionych terenów oraz pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta. Tym samym zdecydowanie wpłynie to na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców.

Kiedy powstanie obwodnica Legnicy?

Inwestycja planowana jest do realizacji w formule „Projektuj i buduj” w latach 2025–2029.

Reklama