Nagrody za promocję Bolesławca. Wnioski do 31 grudnia 2020 r.

Nagrody za promocję Bolesławca. Wnioski do 31 grudnia 2020 r.
fot. UM Bolesławiec Do 31 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2020 roku.
istotne.pl nagroda, um bolesławiec

Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, rozwoju nauki, za wybitne wyniki uzyskiwane w sporcie oraz inicjatywy społeczne, przyczyniające się do promocji miasta.

Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie nagród są:

 1. Prezydent Miasta Bolesławiec,
 2. Rada Miasta Bolesławiec oraz komisje Rady Miasta Bolesławiec,
 3. instytucje kultury, stowarzyszenia i związki twórcze,
 4. agencje artystyczne i stowarzyszenia społeczno-kulturalne,
 5. redakcje lokalnych pism, radia i telewizji,
 6. wydawnictwa,
 7. placówki oświatowe,
 8. stowarzyszenia i organizacje naukowe i badawczo-naukowe,
 9. kluby, stowarzyszenia i organizacje sportowe,
 10. organizacje społeczne i samorządowe,
 11. samorządy, organy i jednostki samorządów.

Osoby fizyczne oraz sami zainteresowani otrzymaniem nagrody nie są uprawnieni do składania wniosków o przyznanie nagród. Tryb oraz zasady przyznawania nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec określa Uchwała Nr XV/104/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustanowienia nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta oraz określenia trybu i zasad ich przyznawania.

Wnioski o przyznanie nagród za promocję miasta Bolesławiec w 2020 roku należy składać w Biurze Obsługi Interesanta ul. Rynek 41 – Ratusz oraz przy pl. Marsz. J. Piłsudskiego – biurowiec.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Rozwoju i Promocji Miasta, tel. 75 645 64 41. Regulamin i wniosek do pobrania na www.boleslawiec.eu.

tekst zlecony