Kolejne lokale socjalne w Nowogrodźcu

Kolejne lokale socjalne w Nowogrodźcu
fot. Gmina Nowogrodziec 8 rodzin otrzymało klucze do nowych lokali mieszkalnych w budynku byłego zakładu Inco-Veritas przy ul. Lubańskiej.
istotne.pl gmina nowogrodziec

Nowogrodzieccy urzędnicy:

Mieszkania otrzymali Mieszkańcy, którzy z racji swojej sytuacji życiowej oczekiwali na przydzielenie mieszkania socjalnego. Część z tych rodzin zamieszkuje kamienice komunalne, których stan techniczny nakazuje podjęcie działań naprawczych w postaci przeniesienia lokatorów do nowych mieszkań.

Gmina Nowogrodziec nabyła budynek przy ul. Lubańskiej 14 od byłego zakładu Inco-Veritas w 2015 roku. Samorząd: – Budynek znajdował się w złym stanie technicznym, funkcjonowało w nim kilka punktów handlowo-usługowych, pozostałe pomieszczenia nie nadawały się do użytku.

Obiekt włączono do planu rewitalizacji Nowogrodźca z myślą o jego odnowieniu, gruntownej modernizacji i nadaniu mu właściwego znaczenia. Ostatecznie zadecydowano, że budynek będzie pełnił trzy funkcje:

  • usługową, która pozostanie w części parterowej
  • komercyjną – o charakterze małego inkubatora przedsiębiorczości z wynajmem niskoczynszowych lokali na działalność gospodarczą na pierwszym piętrze
  • mieszkaniową – 16 mieszkań socjalnych na pierwszym i drugim piętrze budynku.

Pod koniec grudnia 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Modernizacja budynku przy ul. Lubańskiej 14 w Nowogrodźcu w celu adaptacji na mieszkania socjalne”. W ramach projektu wykonano szereg robót budowlanych obejmujących kompleksową modernizację obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem prac instalacyjnych (elektrycznych i sanitarnych), działania termomodernizacyjne oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Roboty polegały na całkowitej zmianie zagospodarowania przestrzeni istniejącego budynku poprzez wyburzenie istniejących ścian działowych, wykonanie nowych otworów drzwiowych oraz okiennych, a także na likwidacji istniejących klatek schodowych niespełniających aktualnych wymagań dot. ewakuacji, rozbudowie budynku o dwie zewnętrzne klatki schodowe, wykonaniu nowych instalacji: elektrycznej, kanalizacyjnej, c.o. oraz dociepleniu budynku.

Urząd dodaje:

Pośrednimi odbiorcami efektów realizacji projektu będą również pozostali mieszkańcy obszaru rewitalizacji wskazanego w obowiązującym Lokalnym Programie Rewitalizacji oraz wszyscy Mieszkańcy gminy Nowogrodziec.