Będą kolejni „Zasłużeni dla Miasta Bolesławiec”

Będą kolejni „Zasłużeni dla Miasta Bolesławiec”
fot. Bader Radni prawdopodobnie podejmą stosowne uchwały w czasie najbliższej sesji.
istotne.pl bader, um bolesławiec

W programie sesji Rady Miasta Bolesławiec, która będzie mieć miejsce pod koniec listopada, przewidziano głosowanie nad projektami uchwał w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec”.

Poniżej osoby, które wkrótce będą nosić ten tytuł (bo można założyć, że samo głosowanie będzie jedynie formalnością):

  • Pan Alfred Kwarciak urodzony 30 listopada 1932 r. w Dubnie od 1947 r. jest mieszkańcem Bolesławca. UZASADNIENIE: Jest świadkiem Historii, tej pisanej wielką literą, i kustoszem pamięci. 22 lutego 1989 r. wraz z rodzicami i dwoma braćmi został uhonorowany przez Yad Vashem (Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu) w Jerozolimie tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata za ratowanie Żydów przed zagładą podczas II wojny światowej. 27 stycznia 2010 r. Alfredowi Kwarciakowi przyznano tytuł honorowego obywatela Izraela, który został mu uroczyście wręczony 7 maja 2010 r. przez ambasadora Izraela Zvi Rav-Nera. Pan Alfred Kwarciak jest odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2013 r.). Z Jego inicjatywy 1 września 2015 r. przy ul. Kubika odsłonięta została tablica pamiątkowa z napisem: „Nigdy więcej! Pamięci polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, którzy w nieludzkich czasach Holokaustu w latach 1939-1945, ratując sąsiadów – Żydów – poświęcili życie swoje i swoich bliskich”. Jego żywotność i zaangażowanie znajduje ujście we współpracy z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – Oddział w Bolesławcu, a przede wszystkim w kontaktach z młodzieżą, z którą wybrał się w maju2018 r. na Kresy przy okazji akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” i udzielał najważniejszej lekcji historii, bo opartej na własnych doświadczeniach i przeżyciach. Losy Alfreda Kwarciaka zostały opisane m.in. na stronach internetowych Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie i warszawskiego Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, na portalu Polscy Sprawiedliwi oraz w opracowaniach lokalnych: w „Roczniku Bolesławieckim”, t. 3:2010 i t. 11:2018, a także w publikacjach „Ocalić od zapomnienia. Wspomnienia bolesławieckich Kresowian” i „Jubileusz bolesławieckich Kresowian 1989-2019. 30 lat Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział w Bolesławcu oraz Związku Sybiraków, Koło w Bolesławcu”. Dzieje Alfreda Kwarciaka i jego rodziny zostały też przedstawione w filmie dokumentalnym Przemysława Kani pt. „Sprawiedliwy. Historia Kwarciaka”, zrealizowanym w 2018 r. W październiku 2019 r. pan Alfred Kwarciak uczestniczył w oficjalnej delegacji państwowej, zorganizowanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, podczas której polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata odwiedzili Instytut Yad Vashem w Jerozolimie, uczestniczyli w IV Ogólnopolskim Zjeździe Polaków ratujących Żydów oraz w spotkaniu z Prezydentem Izraela Reuwenem Riwlinem. W tym samym czasie pan Alfred Kwarciak uhonorowany został medalem „Pro Patria” nadanym przez kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  • Pan Grzegorz Menet, dr nauk ekonomicznych, dyrektor finansowy i członek Zarządu Bader Polska sp. z o.o. w Bolesławcu, swoje życie zawodowe związał z Bolesławcem w 1996 r. To wtedy z jego inspiracji niemiecka rodzinna firma Bader z Göppingen w Badenii-Wirtembergii kupiła nieruchomość po upadłym Zakładzie Aparatury Próżniowej przy ulicy Mostowej 1. Przez 23 lata z firmy w zasadzie usługowej, przez budowę kolejnych hal i rozwój produkcji Bader Polska sp. z o.o. w Bolesławcu stał się kluczowym producentem w europejskiej części Bader Group. Grupa ta ma swoje zakłady na pięciu kontynentach i zatrudnia ponad 12 tysięcy pracowników. Pan Grzegorz Menet jako dyrektor zarządzający dbał o ciągły rozwój firmy, co pozwalało łagodzić skutki ogromnego bezrobocia w mieście i regionie. Trzeba przypomnieć, że na koniec 1996 roku stopa bezrobocia w dawnym województwie jeleniogórskim wynosiła 18,2%, a Bader z roku na rok zatrudniał coraz więcej; w okresie najlepszych kontraktów dla firmy zatrudnienie w Baderze znalazło około 2 tysiące pracowników. Na podkreślenie zasługuje także wdrażanie nowoczesnych technologii i form zarządzania, a dzięki Panu Grzegorzowi Menetowi nasze miasto zyskiwało przez te lata także doskonałą promocję – zarówno przez to, że Bader Polska sp. z o.o. w Bolesławcu znajdował się w tzw. „500 Rzeczpospolitej”, jak i na przykład przez organizowane z jego inicjatywy w naszym mieście seminarium dla kierowników z oddziałów Bader Group z Meksyku, południowej Afryki, Urugwaju, Tajlandii, Ukrainy i Niemiec. Prywatnie Pan Grzegorz Menet jest żonaty i ma córkę, zamieszkują we Wrocławiu.

Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.