#Trzymam stronę kobiet: kampania przeciw przemocy wobec kobiet

#Trzymam stronę kobiet: kampania przeciw przemocy wobec kobiet
fot. Sylwia Spurek Według statystyk policyjnych w 2018 r. ofiarami przemocy domowej padło blisko 89 tys. osób, z czego prawie 74 proc. stanowią kobiety. W powiecie boelsławieckim rośnie co roku liczba interwencji domowych dotyczących przemocy w rodzinie oraz liczba „Niebieskich Kart”.
istotne.pl kobieta, kampania, przemoc

Jak wynika z danych GUS ofiarami znęcania się ze strony członków rodziny są kobiety, (prawie 80 % w 2018 r.). Z kolei największą grupę wśród sprawców przemocy w rodzinie w poszczególnych latach – ponad 90 % – stanowią mężczyźni.

– Prawdziwej skali przemocy domowej niestety nadal nie znamy, bo wiele ofiar jej nie zgłasza, nie ma zaufania do Policji, prokuratury, sądów, obawia się o swoje życie, wstydzi się – mówi Sylwia Spurek, posłanka Parlamentu Europejskiego i autorka projektu pierwszej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2005 roku oraz kobieta, która była ofiarą przemocy.

Kampania 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet została zainicjowana w 1991 roku od tamtego czasu odbywa się pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.

W tym roku kampania pod hasłem „Trzymam stronę kobiet” ma na celu zwrócić uwagę na szkodliwe mity na temat przemocy domowej, które utrudniają skuteczne rozwiązywanie tego problemu. Kobiety nadal obarczane są odpowiedzialnością za przemoc, słyszą, że są same temu winne, a sprawca jest usprawiedliwiany.

– W tym roku chcemy pokazać konkretne rozwiązania prawne, bez których kobiety w Polsce nie będą skutecznie chronione – mówi Spurek. – Chcę zachęcić wszystkich, aby zaczęli pytać swoich posłów, posłanki, senatorów, senatorki, co chcą zrobić w tej kadencji dla ofiar przemocy domowej – deklaruje eurodeputowana.

W zeszłym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu utworzyło Grupę Wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. Wiele instytucji zajmuje się na naszym terenie pomocą ofiarom przemocy: baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.