Dzień otwartych drzwi bolesławieckiej policji

Dzień otwartych drzwi bolesławieckiej policji
fot. MZ Zorganizowanie tego przedsięwzięcia ma na celu promocję zawodu policjanta – informują mundurowi.
istotne.pl policja, praca

W związku z prowadzonym naborem do służby komendant powiatowy policji w Bolesławcu zaprasza wszystkich zainteresowanych na dzień otwartych drzwi, który będzie mieć miejsce w czwartek 14 listopada, w godzinach 10.00–17.00 w KPP (ul. Zygmunta Augusta 20).

Jakie wymagania trzeba spełniać, by móc pracować w policji?

  • posiadać polskie obywatelstwo
  • posiadać nieposzlakowaną opinię
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • korzystać z pełni praw publicznych
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie
  • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której kandydat gotów jest się podporządkować
  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji na funkcjonariuszy policji udziela Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu – w godz. 7.30–15.30, tel. 75 64 96 258.