Prawie dwa kilometry drogi w Osłej przebudowane

Prawie dwa kilometry drogi w Osłej przebudowane
fot. Powiat Bolesławiecki Inwestycja rozpoczęła się w połowie lipca tego roku. Odbioru technicznego kończącego przebudowę drogi powiatowej nr 2270 D we wsi Osła dokonano w piątek 15 listopada.
istotne.pl droga, osła, powiat bolesławiecki

Wykonanie generalnej przebudowy drogi na odcinku 1885 m – w tym poszerzenie jezdni do 5,5 m – było możliwe dzięki finansowej partycypacji:

  • Powiatu Bolesławieckiego – 133 348 zł
  • Gminy Gromadka – 667 063 zł
  • i budżetu państwa, za pośrednictwem Funduszu Dróg Samorządowych – 800 412 zł.

Łączny koszt to 1 600 825 zł brutto.

Inwestycja rozpoczęła się w połowie lipca tego roku. Odbioru technicznego kończącego przebudowę drogi powiatowej nr 2270 D we wsi Osła dokonano w piątek 15 listopada.

Droga w Osłej ma nową nawierzchnię, łącznie 10 367 m2. Wykonano nowe przepusty i zjazdy do przyległych posesji. Oczyszczone zostały rowy, przebudowano zatokę autobusową.

Na długości ok. 200 m powstał chodnik. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu zamontowano bariery energochłonne, oznakowanie pionowe i poziome.

tekst zlecony