Ślubowanie nowych policjantów. 2 z nich służyć będzie w bolesławieckiej komendzie

Ślubowanie nowych policjantów. 2 z nich służyć będzie w bolesławieckiej komendzie
fot. KWP Wrocław W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się uroczystość ślubowania 85 nowych policjantów i policjantek przyjętych do służby. Szeregi dolnośląskiej policji zasiliło w tym roku łącznie 309 funkcjonariuszy.
istotne.pl policja

Garnizon dolnośląski przyjął w swoje szeregi nowych funkcjonariuszy. 14 listopada w stolicy województwa słowa roty ślubowania wypowiedziało 85 policjantów, w tym 25 policjantek. (2 z nich służyć będzie w KPP Bolesławiec).

Od początku br. w szeregi dolnośląskiej policji wstąpiło łącznie 309 funkcjonariuszy.

Jakie wymagania trzeba spełniać, by móc pracować w policji?

  • posiadać polskie obywatelstwo
  • posiadać nieposzlakowaną opinię
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • korzystać z pełni praw publicznych
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie
  • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której kandydat gotów jest się podporządkować
  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji na funkcjonariuszy policji udziela Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu – w godz. 7.30–15.30, tel. 75 64 96 258.