Czytelnik o firmowych eventach w Nowogrodźcu: „Naciągają głównie emerytów i rencistów”

Czytelnik o firmowych eventach w Nowogrodźcu: „Naciągają głównie emerytów i rencistów”
fot. Krzysztof Gwizdała O nagłośnienie sprawy poprosił nas Czytelnik.
istotne.pl nowogrodziec, gckis nowogrodziec

Zadzwonił do nas Czytelnik, który poinformował nas, że Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu wynajmuje sale firmom prowadzącym sprzedaż bezpośrednią. Te zaś – podkreśla mężczyzna – naciągają, i to głównie emerytów i rencistów. Sprzedają seniorom towar wątpliwej jakości po mocno zawyżonych cenach. (W podobny sposób dała się nabrać matka zgłaszającego).

O komentarz poprosiliśmy Urząd Miejski w Nowogrodźcu. Burmistrz Robert Relich:

W odpowiedzi na [...] zapytanie w sprawie wynajmu sali informujemy, że Urząd Miejski w Nowogrodźcu nie ma możliwości skutecznej weryfikacji w aspekcie, czy firma, która wynajmuje salę, prowadzi swoją działalność w sposób rzetelny.

Urząd Miejski nie kontroluje Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu pod kątem zawierania umów najmu sal.

Włodarz gminy dodaje:

Jednocześnie informujemy, że wspieramy działania zapobiegające nieuczciwej konkurencji i chronimy prawa konsumentów. O zaistniałej sytuacji zostanie poinformowany Rzecznik Praw Konsumentów przy Starostwie Powiatowym w Bolesławcu.

Dotarcie do jak największej rzeszy społeczeństwa z informacją o tym, że podczas organizowanych spotkań przez firmy zajmujące się sprzedażą bezpośrednią może być sprzedawany towar wątpliwej jakości po zawyżonych cenach, może zapobiegać nadużyciom, w czym rola mediów jest nieoceniona.