Smog w regionie. Urząd przypomina o zakazie palenia kiepskim węglem

Smog w regionie. Urząd przypomina o zakazie palenia kiepskim węglem
fot. SM Bolesławiec Na stronie nowogrodzieckiego urzędu pojawił się apel do mieszkańców miasta i gminy.
istotne.pl 183 gmina nowogrodziec, smog

Reklama

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich:

Mając na uwadze rozpoczęty kolejny sezon grzewczy, przypominam, że zgodnie z Uchwałą nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. (Dz. Urz. z 2017 r., poz. 5155) obowiązuje zakaz stosowania najgorszej jakości paliw stałych.

Uchwała antysmogowa dotyczy zatem węgla brunatnego, który ma niską wartość opałową, a podczas spalania emituje duże ilości pyłów, siarkę, rtęć czy bardzo toksyczny benzoapiren. Sposób użytkowania pieca, kominka czy „kozy” określa jego producent. Jeśli więc w instrukcji czytamy, że piec powinien być opalany drewnem z drzew liściastych, takie właśnie paliwo powinno do niego trafiać.

Jeśli piec jest węglowy, opalać go należy węglem (a nie na przykład miałem węglowym, do którego przeznaczone są specjalne instalacje). W każdym wypadku najgorsze, co można zrobić, to palić w piecu wszystkim, co jest pod ręką.

Oczywiście, jak do tej pory zabronione jest też palenie odpadami komunalnymi. Odpady powstające w gospodarstwach domowych mają różny skład i mogą wywierać wpływ na zdrowie i życie ludzkie oraz na środowisko naturalne, w szczególności w kontekście emisji zanieczyszczeń powstałych w wyniku termicznego przekształcania tych odpadów.

Włodarz dodaje:

Spalanie odpadów komunalnych jest niezasadne i przede wszystkim nieopłacalne, ponieważ każdy mieszkaniec zobowiązany jest do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zamian za uiszczoną opłatę odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zamieszkałych w każdej ilości.

Dbajmy o nasze środowisko, które jest naszym uzdrowiskiem!

Reklama