Budowa ulicy Jagiellonów

Budowa ulicy Jagiellonów
fot. UM Bolesławiec Wartość zadania wynosi 2 263 755 zł.
istotne.pl um bolesławiec, ul. jagiellonów

Budowa drogi prowadzona jest przy ulicy Jagiellonów. W ramach zadania zaplanowano wykonanie kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, jezdni i chodników oraz ścieżek rowerowych.

Jezdnia wykonana zostanie z masy bitumicznej, chodniki i zjazdy – z kostki brukowej betonowej. Prace zaplanowano na dwóch odcinakach. Pierwszy o długości 235,80 m, drugi odcinek wynosi 350,77 m.

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z siedzibą w Jałowcu k. Lubania. Wartość zadania wynosi 2 263 755 zł.

Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

tekst zlecony