Koronawirus a medycyna pracy. Pandemia zmieniła zasady

Koronawirus a medycyna pracy. Pandemia zmieniła zasady
fot. Ashkan Forouzani on Unsplash Specustawa z 31 marca 2020 r. dotycząca zwalczania COVID-19 zmieniła zasady przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (badania profilaktyczne w zakresie medycyny pracy).
istotne.pl praca, koronawirus

W przypadku gdy nie jest dostępny lekarz uprawniony do przeprowadzenia tych badań, to mogą one zostać wykonane przez innego lekarza. Ten może wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie – także za pomocą internetu lub telefonu, ale będzie ono ważne 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii. (Pracownik powinien wówczas niezwłocznie zostać skierowany na badania do uprawnionego lekarza z zakresu medycyny pracy).

Ponadto w czasie trwania stanu epidemii zawieszone są okresowe badania lekarskie pracowników, w tym obowiązek przeprowadzania badań okresowych i psychologicznych kierowców wykonujących przewóz drogowy (zarobkowy i niezarobkowy) oraz maszynistów.

Orzeczenia lekarskie wydane przed wprowadzeniem stanu epidemii w ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., będą ważne po upływie 60 dni od odwołania tego stanu. W tym okresie pracownik będzie musiał je wykonać.