Nowoczesne centrum radioterapii. Dlaczego nie leczy chorych na raka?!

Nowoczesne centrum radioterapii. Dlaczego nie leczy chorych na raka?!
fot. UM Bolesławiec Opustoszałe wnętrza, w których stoją dwa najnowszej generacji akceleratory firmy Elekta – to obraz, który wyłania się za drzwiami nowoczesnego ośrodka Centrum Radioterapii Amethyst przy Wielospecjalistycznym Szpitalu – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.
istotne.pl zdrowie

W ośrodku radioterapii chorzy z okolicznych powiatów uzyskaliby możliwość kompleksowego leczenia onkologicznego, ponieważ Wielospecjalistyczny Szpital w Zgorzelcu prowadzi oddziały chirurgii onkologicznej i onkologii klinicznej oraz dysponuje zapleczem diagnostycznym.

Zamiast leczyć pacjentów onkologicznych, ośrodek radioterapii „zwiedzają” kolejne grupy zadziwionych zastaną sytuacją osób: lekarzy, samorządowców (ostatnio radni miasta Bolesławiec), różnego rodzaju decydentów, dziennikarzy, ludzi, którym na sercu leży dobro chorych.

Zadziwionych, ponieważ wg Krajowego Rejestru Nowotworów (dane z roku 2016 r.) liczba nowych zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce wynosi ponad 160 tysięcy, około 100 tysięcy Polaków umiera z ich powodu, a w zgorzeleckim ośrodku chorzy z pobliskich miejscowości mogliby uzyskać wysoką jakość terapii blisko ich miejsca zamieszkania. I całe leczenie pacjentów cierpiących na różne nowotwory mogłoby się odbywać się w tym samym miejscu.

Na świecie walka z rakiem staje się głównym wyzwaniem współczesnej medycyny. Towarzyszy jej rozwój nowych metod leczenia, w tym nowoczesnej radioterapii, której istotą jest skuteczne napromienienie guza nowotworowego przy maksymalnej ochronie tkanek zdrowych.

Tak można leczyć w Zgorzelcu. Do dyspozycji stoi tu światowej klasy sprzęt – m.in. dwa akceleratory Elekta umożliwiające stosowanie wysokospecjalistycznych technik radioterapii oraz proces planowania leczenia całkowicie skomputeryzowany.

Warto przypomnieć, że starania na rzecz utworzenia ośrodka radioterapii w Zgorzelcu trwały kilka lat. W powstanie ośrodka radioterapii zainwestował podmiot prywatny. Natomiast od ponad roku Wielospecjalistyczny Szpital w Zgorzelcu bezskutecznie zabiega o zawarcie umowy z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na realizację świadczeń z zakresu radioterapii. Aby móc oferować pacjentom kompleksowe leczenie onkologiczne, szpital potrzebuje pieniędzy, tj. kontraktu z NFZ.

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ zwrócił się o opinię do Wojewódzkiego Konsultanta. Od 2015 r. funkcję konsultanta dla województwa dolnośląskiego pełni dr hab. n. med. Adam Maciejczyk z Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. Na portalu Puls Medycyny możemy przeczytać, że Adam Maciejczyk jest onkologiem, specjalistą z zakresu radioterapii onkologicznej oraz dyrektorem Dolnośląskiego Centrum Onkologii, kierownikiem Kliniki Radioterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prezesem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz prezesem Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych. To tylko niektóre ważne funkcje, które pełni konsultant. W 2019 r. został powołany przez Ministra Zdrowia do uczestnictwa w pracach Zespołu do spraw opracowania Narodowej Strategii Onkologicznej.

Opinia konsultanta Adama Maciejczyka jest negatywna. Szpital nie ma kontraktu na prowadzenie radioterapii. W nowoczesnym centrum radioterapii nie leczy się chorych. Z powodu konieczności dojazdów do innych dolnośląskich ośrodków (Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica) niektórzy chorzy w ogóle rezygnują z radioterapii.

Dyrekcja Wielospecjalistycznego Szpitala nie zgadza się z wydaną opinią, uważając ją za krzywdzącą zarówno dla szpitala, jak i chorych. Argumenty przedstawia Marcin Wolski, zastępca dyrektora ds. medycznych WS-SP ZOZ, w piśmie do dyrektora NFZ, w którym prosi o sprostowanie tejże opinii o wartościowe dane lub ponowne wydanie aktualnej opinii w sprawie utworzenia Centrum Radioterapii w Zgorzelcu:

[…] w związku z mocno nas i naszych chorych krzywdzącą opinią pana Konsultanta Wojewódzkiego doc. A. Maciejczyka, na którą Państwo się powołujecie, odmawiając naszym chorym dostępu do najnowocześniejszej terapii, zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Dyrektora o poproszenie pana doc. A. Maciejczyka o sprostowanie tejże opinii o wartościowe dane lub ponowne wydanie aktualnej opinii w sprawie utworzenia Centrum Radioterapii w Zgorzelcu.

Opinia z dnia 23.04.2019 r. powołuje się odpowiednio na dane z lat 2012, 2013 i 2008, gdy w Szpitalu nie było jeszcze realizacji pakietu onkologicznego, pomimo że ogólnie dostępne najświeższe dane z Krajowego Rejestru Nowotworów są z roku 2016 r. Dodatkowo dane powinny być uzupełnione o obszar minimum powiatów bolesławieckiego i lubańskiego, dla których jesteśmy najbliższym i jedynym w powiecie ośrodkiem onkologicznym w pełni realizującym pakiet onkologiczny.

Krzywdzącym dla nas i dla naszych pacjentów jest też fakt niezwrócenia uwagi przez Pana Konsultanta na aspekt odległości naszego ośrodka od innych centrów radioterapii:
– Szpital w Wałbrzychu (150 km)
– Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu (162 km)
– Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej (71 km)
– Wojewódzki Szpital w Legnicy (103 km),
co wprost uniemożliwia świadczenia radioterapeutyczne dla mieszkańców obsługiwanych przez nas powiatów. Niezmiernie istotna wydaje się też nieporuszona kwestia oszczędności NFZ-etu z tytułu prowadzenia radioterapii w Zgorzelcu wynikająca z uniknięcia nieracjonalnych wydatków na hostele i transport medyczny dla naszych chorych, a także z niepodważalną wyższością technologiczną naszego ośrodka umożliwiającą uniknięcie ciężkich powikłań i tym samym kosztów ich leczenia. W związku z potrzebą zagwarantowania ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń naszym chorym proszę sprawę potraktować jako bardzo pilną.

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu kontraktu na prowadzenie radioterapii nie ma. Za to w lutym br. ogłoszono Narodową Strategię Onkologiczną na lata 2020–2030, która ma m.in. umożliwić odwrócenie niekorzystnych trendów, takich jak fragmentacja opieki, rozproszenie świadczeń i ośrodków onkologicznych, które dotychczas wpływały na jakość leczenia onkologicznego, a co za tym idzie – zwiększa szanse pacjentów na wyjście z choroby nowotworowej.

Pacjenci zgorzeleckiego Wielospecjalistycznego Szpitala szanse wyjścia z choroby nowotworowej mogliby mieć znacznie szybciej, ponieważ chorzy mogą tutaj w jednym miejscu przejść wszystkie etapy diagnostyki i terapii onkologicznej, od chirurgii onkologicznej, chemioterapii – i mając kontrakt z NFZ – aż po radioterapię.

Sytuacja tym bardziej zdumiewa, że w niedawno ogłoszonej Narodowej Strategii Onkologicznej w dziale „Diagnoza – stan obecny” czytamy:

Problemem polskiej onkologii jest również niedostateczne wyposażenie szpitali. Istotne ograniczenia związane są z akceleratorami wykorzystywanymi w radioterapii, których w niektórych województwach jest za mało, ponadto część z dostępnych sprzętów jest przestarzała i wymaga wymiany. Dodatkowo, rośnie skala tzw. kosztów pośrednich dla budżetu państwa…

Urzędnicy z bolesławieckiego magistratu:

Tymczasem, aż wierzyć się nie chce, w zgorzeleckim ośrodku na pacjentów już ponad rok czekają dwa najnowszej generacji akceleratory.