Możemy mieć piękny pałacyk w Bolesławcu, ale…

Możemy mieć piękny pałacyk w Bolesławcu, ale…
fot. UM Bolesławiec Jeśli Muzeum Ceramiki zdobędzie dotację z projektu norweskiego na modernizację pałacyku przy ul. Zgorzeleckiej (byłej siedziby szkoły specjalnej), to pieniądze te pozwolą na uratowanie zaniedbanego zabytku, pałacyku Pücklera. Jeśli nie, będzie dalej niszczał.
istotne.pl projekt, muzeum ceramiki, norwegia

To jedyna szansa na modernizację zabytku, bo na specjalistyczny remont pałacyku samorząd nie miałby funduszy. Tylko dotacja z projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego o wartości 17 mln złotych daje szansę na odratowanie tego wyjątkowego obiektu na zabytkowej mapie Bolesławca. Takie pieniądze pozwoliłyby zmodernizować oraz zmienić funkcje zaniedbanego pałacyku Pücklera. Warunkiem jest, że powstanie tam nowoczesne Muzeum Ceramiki.

Pałacyk Pücklera – krótka historia

Klasycystyczny pałacyk przy ul. Zgorzeleckiej 28 w Bolesławcu powstał w połowie XIX wieku i był własnością hrabiego von Pückler, stąd nazwa: pałacyk Pücklera. Park i budynek stanowiły wtedy całość. Po śmierci możnowładcy pałac wielokrotnie zmieniał właścicieli. W 1920 roku został nabyty przez magistrat Bolesławca i przeznaczony na dom dla młodzieży (Jugendhaus). Była to też siedziba biblioteki i czytelni miejskiej.

Pałacyk został w 1986 roku zaadaptowany na siedzibę Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu, a w 1999 roku starostwo przejęło budynek – już w bardzo w złym stanie – od państwa. W 2018 roku powiat sprzedał wspomnianą nieruchomość Gminie Miejskiej za prawie dwa i pół miliona złotych, a w 2019 roku szkoła specjalna została przeniesiona do zmodernizowanego budynku szkolnego przy ul. Bankowej. Pałacyk przy Zgorzeleckiej został przeznaczony na siedzibę Muzeum Ceramiki.

Szkoła specjalna i brak pieniędzy na jej remont. Pamiętacie?

Na gruntowny remont pałacyku nigdy nie było pieniędzy. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych wołał o pomstę do nieba. Placówka od lat potrzebowała gruntownego remontu lub nowej siedziby. Starostwo przejęło budynek w złym stanie od państwa i niewiele w nim zmieniło przez prawie 15 lat. W reportażu z 2010 roku rodzice dzieci uważali, że szkoła nie spełnia żadnych wymogów. Mówili, że to obraz nędzy i rozpaczy. Budynek nie miał sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia. Według informacji od rodziców, podłogę sali starostwo wyremontowało dopiero, kiedy zaczęły odklejać się drewniane klepki. Opiekunowie dzieci mówili również o windzie, która nie docierała do ostatniego piętra budynku, a dzieci na wózkach trzeba było taszczyć po schodach.

Dariusz Kwaśniewski w 2010 roku obiecywał przenieść szkołę do budynku przy ulicy Zwycięstwa. Starosta (wtedy członek zarządu) mówił, że stanie się tak do 2012 roku, ale się nie stało. Dodatkowo starosta Dariusz Kwaśniewski zaognił problem, proponując, by szkołę specjalną przeniesiono do jednej z ponadgimnazjalnych szkół powiatowych. Rodzice wychowanków placówki protestowali, bo obawiali się, że ich dzieci będą wyśmiewane przez starszych uczniów i chcieli, aby szkoła specjalna znalazła się w odrębnym budynku. Dopiero pod koniec 2017 roku powiat i miasto rozpoczęły procedury, by szkołę specjalną przenieść do budynku przy ul Bankowej (była Szkoła Podstawowa nr 2), a budynek przy Zgorzeleckiej po modernizacji oddać na siedzibę Muzeum Ceramiki.

Po co nam nowa siedziba Muzeum Ceramiki?

Pomysł na zmianę lokalizacji muzeum nie jest nowy. Na sierpniowej sesji rady miasta w 2017 roku prezydent informował o tym, że Gmina Miejska Bolesławiec zastanawia się nad zakupem budynku przy Zgorzeleckiej i przeniesieniu się do niego Muzeum Ceramiki z budynku przy ulicy Kutuzowa.

– Muzeum się tam dusi, nie ma przestrzeni, a obiekt przy Zgorzeleckiej ma dużą wartość historyczną – tłumaczył Piotr Roman. – Zresztą chcemy wykorzystać przestrzeń obiektu wraz z parkiem. Byłby on znakomitym zapleczem dla Muzeum. Prezydent dodał, że Miasto chce w ten sposób pomóc Powiatowi, bo pieniądze ze sprzedaży budynku na Zgorzeleckiej zostałyby przeznaczone na budowę bloku operacyjnego w bolesławieckim ZOZ-ie.

Ostatecznie ten plan wykonano i dodatkowo pozyskano norweskiego partnera do projektu, co daje dużą szansę na zdobycie funduszy.

Miasto ceramiki nie tylko zasługuje, ale i potrzebuje nowoczesnego Muzeum Ceramiki. Szczególnie, że kadra muzeum wie, jak rozwinąć placówkę i jak dobrze nią zarządzać.

Możliwe jednak, że pomysł nie spodoba się wszystkim bolesławianom. Na naszym forum pojawiły się inne propozycje. Była propozycja przeznaczenia tych pieniędzy na inny cel, niż muzeum. Pojawił się pomysł inwestycji m.in. w kąpielisko miejskie. Niestety dla postulującego, pieniądze pozyskane przez Muzeum z tego projektu będą mogły być wykorzystane tylko na muzeum. Ktoś inny wolałby w pałacyku widzieć nowe przedszkole i żłobek. To również jest niewykonalne w tym projekcie.

Możemy jako miasto zdobyć duże pieniądze na remont, na który nie stać samorządu, a państwo na pewno w tym wypadku nie wesprze Bolesławca. Dlatego warto trzymać kciuki za ekipę Muzeum Ceramiki, by ich projekt wygrał.

Jakie mamy szanse na 17 milionów?

Z całej Polski napłynęło 300 wniosków, a wybranych zostanie tylko 16 projektów. Dobra informacja jest taka, że w projekcie trzeba mieć partnera z Norwegii, a takich zgłosiło się jedynie 13. Jeszcze lepszą informacją jest, że jeden z norweskich partnerów, Telemark Museum, wybrał sobie docelowo nasze Muzeum. To daje ogromne szanse na powodzenie tego projektu o nazwie: „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”.

Projekt to o wiele więcej, niż remont zabytkowego obiektu. Jego cele są szersze i dotyczą budowy marki i prestiżu miasta ceramiki. Główne elementy projektu to m.in. szkolenia artystów, twórców i podnoszenie ich kwalifikacji w dziedzinie przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy w obszarze kultury i zarządzania kulturą. W nowym muzeum mielibyśmy też możliwość stworzenia wystawy prezentującej aktualny rozwój firm ceramicznych i współczesnych wzorów ceramiki bolesławieckiej.

 W Muzeum Ceramiki w ramach przygotowań do projektu zaprezentowano ofertę kulturalną i działania planowane w jej ramach. Konsultacje społeczne odbyły się 19 lutego i zgromadziły wielu zainteresowanych mieszkańców miasta. Wśród ponad 80 osób znaleźli się przedstawiciele: stowarzyszeń kolekcjonerskich, firm ceramicznych, instytucji państwowych, stowarzyszeń reemigrantów, miejskich instytucji kultury, stowarzyszeń senioralnych, szkół podstawowych i średnich, związków zawodowych, mediów oraz przedstawiciele Rady Miasta Bolesławiec i Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec, a także artyści bolesławieccy.

Spotkanie stanowiło pierwszy etap, prowadzonych przez Instytut Badawczy IPC z Wrocławia, badań dotyczących przyszłej oferty kulturalnej Muzeum Ceramiki, skierowanej do mieszkańców oraz turystów. Kolejnym etapem konsultacji będzie przeprowadzenie badań terenowych.

W konsultacjach może wziąć udział każdy. Osoby zainteresowane wypełnieniem ankiety w wersji papierowej zapraszamy do obydwu działów bolesławieckiego muzeum w godzinach pracy instytucji do 3 marca. Ankietę można również wypełnić elektronicznie. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 10 minut.

Oferta kulturalna przygotowana przez Muzeum

 • warsztaty (np. dekorowania ceramiki inspirowane lokalnym dziedzictwem kulturowym; dla niepełnosprawnych uczniów szkół specjalnych i Warsztatów Terapii Zajęciowej; ceramiczne dla dzieci i młodzieży; o tematyce związanej z kulturą norweską, warsztaty archeologiczne itp.)
 • prelekcje dla adeptów zawodu technik ceramik i dekorator ceramiki
 • archeologiczne case study – warsztaty archeologiczne
 • szkolenia senioralne z tworzenia form i dekoracji ceramicznych
 • konkursy m.in.: na projekt form i dekoracji ceramiki użytkowej, fotograficzny „Ceramika wokół nas”
 • cykl wystaw prezentujących m.in. twórczość polskich i europejskich ceramików i projektantów ceramiki użytkowej
 • cykl spotkań z ceramikami i projektantami ceramiki użytkowej z Polski lub Europy wraz z warsztatami, prowadzonymi pod ich kierownictwem
 • organizacja polskiej edycji akcji Buongiorno Ceramica: korzystna cenowo oferta zwiedzania muzeum, zakup ceramiki z rabatem
 • gra miejska o tematyce ceramicznej odbywająca się na terenie miasta
 • debata oksfordzka dotycząca nowoczesnych metod promocji z wykorzystaniem mediów społecznościowych oraz strategia ochrony marki ceramiki bolesławieckiej
 • panel ekspertów, cykl wykładów dotyczących technologii wytwarzania form i dekoracji ceramiki
 • zajęcia z grafiki komputerowej – projektowanie form i dekoracji ceramicznych
 • akcja „Rodzinne Poranki w Muzeum”
 • wyznaczenie trasy ceramicznej na terenie miasta Bolesławiec, obejmującej atrakcje turystyczne związane z ceramiką, miejsca realizacji warsztatów, punkty sprzedaży ceramiki, muzea i galerie (oznakowanie, aplikacja mobilna)
 • stworzenie i prowadzenie bloga „Bolesławiecka ceramika podbija świat”
 • „Bolesławiecki Ceramikon” – strona internetowa prezentująca zakłady ceramiczne, projektantów, dekoratorów, technologów i innych osób związanych z branżą
 • Akcja „Bodypainting”
 • Spektakl o Wielkim Garncu Mistrza Joppego