Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Program przyjęty

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Program przyjęty
fot. UM Bolesławiec Rada Miasta Bolesławiec przyjęła do realizacji Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019–2020, finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
istotne.pl niepełnosprawność, um bolesławiec, sesja rm

– Realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, edycja 2019–2020, powierza się Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolesławcu – informuje Agnieszka Gergont, rzeczniczka bolesławieckiego magistratu.

Co będzie należeć do zadań asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej?

  • pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury
  • pomoc w zakupach (z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu) i w załatwianiu spraw w urzędach.

Program przewiduje limit godzin usług asystenta na jednego uczestnika w liczbie nie więcej niż 30 miesięcznie. Koszty realizacji usług asystenta w 100% pokrywane są w ramach programu.