Światła w Łaziskach źle działają? Jest komentarz dyrektora DSDiK

Światła w Łaziskach źle działają? Jest komentarz dyrektora DSDiK
fot. istotne.pl O nagłośnienie sprawy poprosił nas Czytelnik.
istotne.pl łaziska, dsdik

Czytelnik zwrócił się do nas via Facebook:

Czy możecie napisać o światłach w Łaziskach, które nie działają prawidłowo – żeby ktoś to synchronizował z tymi światłami koło Leśnego Potoku w Bolesławcu.

I dodał:

Jak się jedzie na Jelenią Górę, tam działają prawidłowo, a tu jest hamulec; nie wiem, kto to ustawiał.

Leszek Loch, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei

Odpowiadając na [...] pytanie prasowe dotyczące sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 (DW 363), informuję, że działa ona w trybie „All-Red”. Oznacza to, że co do zasady dla wszystkich kierunków ruchu ustawione jest światło czerwone i dopiero gdy kamery zarejestrują nadjeżdżający pojazd, sygnalizator płynnie przestawia się na światło zielone. Dzieje się tak pod warunkiem, że kierowca jedzie z prędkością nie większą niż maksymalna dozwolona. Jeżeli jest inaczej, pojazd jest na chwilę zatrzymywany na czerwonym świetle. Odpowiednio do sygnalizacji kierującej ruchem pojazdów obsługiwane są zgłoszenia pieszych.

Taki system sterowania ma na celu spowolnienie pojazdów, które w tym miejscu jadą zbyt szybko. Sygnalizacja w Łaziskach nie jest w żaden sposób połączona i synchronizowana ze wspomnianą [...] sygnalizacją w Bolesławcu (okolice Leśnego Potoku).

Dyrektor dodaje:

W tym miejscu nadmienię, że każdy obywatel może złożyć wniosek o zmianę organizacji ruchu (w tym w zakresie sygnalizacji świetlnej). Takie prawo mają również m.in. jednostki samorządu terytorialnego i zarządcy ruchu lub drogi – w tym Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Wszystkie tego rodzaju wnioski są weryfikowane i opiniowane przez DSDiK. Jeżeli uznamy, że proponowana zmiana jest zasadna, zlecamy zaprojektowanie zmiany organizacji ruchu. W przypadku dróg wojewódzkich zmiana taka musi zostać zatwierdzona przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Dopiero potem może zostać wprowadzona w życie.