Jest program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Bolesławca

Jest program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Bolesławca
fot. UM Bolesławiec Podczas XVII sesji przyjęto „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec na 2020 rok”.
istotne.pl zwierzęta, um bolesławiec

Środki finansowe na wykonanie postanowień Programu zostały zaplanowane w budżecie miasta na rok 2020 w kwocie 464.000 złotych. Planuje się je przeznaczyć na realizację następujących zadań:

  1. poprawa bytowania wolno żyjących zwierząt (w szczególności kotów) na terenie miasta Bolesławiec – 50.000 zł
  2. opieka lekarsko-weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami (w szczególności zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt), zapewnienie opieki dzikim zwierzętom oraz inne związane ze zwierzętami (w tym: zakup usług) – 160.000 zł
  3. wpłaty na rzecz Związku Gmin „Kwisa” na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Lubańskim Wielkim Lesie, gmina Platerówka – 254.000 zł.
PiesPiesfot. UM Bolesławiec

tekst zlecony