Mogą zarobić więcej. Większe limity dorabiania dla emerytów i rencistów

Mogą zarobić więcej. Większe limity dorabiania dla emerytów i rencistów
fot. Krzysztof Gwizdała Limitami nie muszą się przejmować osoby w wieku emerytalnym, czyli panie powyżej 60 roku życia i panowie, którzy mają za sobą 65. urodziny. Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego i dorabiają do renty lub emerytury, muszą sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty z ZUS. Dobra wiadomość jest taka, że od 1 marca 2020 roku limity są wyższe niż w poprzednim kwartale.
istotne.pl zus

Aktywność zawodowa seniorów ciągle rośnie. W ciągu ostatnich czterech lat liczba pracujących emerytów wzrosła o około 30 proc. Wśród pracujących emerytów w 2018 r. przeważały kobiety – stanowiły 56 proc. Prawie 90 proc. pracujących emerytów to osoby w wieku 60–65 lat i więcej. Właśnie ta grupa pracujących emerytów, czyli tych, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, może dorabiać bez żadnych limitów i nie martwić się rozliczeniami z ZUS.

– Z uwagą wysokość swoich przychodów z tytułu dodatkowej pracy muszą śledzić wcześniejsi emeryci i renciści – przypomina Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS-u na Dolnym Śląsku. – Limity dorabiania dotyczą bowiem tylko osób, które nie osiągnęły jeszcze 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wszystkie osoby, które w wieku emerytalnym już są, mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń i nie martwić się tym, że ZUS zawiesi lub zmniejszy kwotę wypłacanych mu świadczeń.

I dodaje:

Wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu – w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty granicznej.

Kiedy ZUS zawiesi lub zmniejszy wcześniejszą emeryturę lub rentę?

I. Kowalska-Matis:

Świadczenie ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu.

Ile może dorobić emeryt i rencista w 2020 roku?

Od 1 marca 2020 roku do 31 maja 2020 roku kwota przychodu odpowiadająca:

  • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2019 r. wynosi 3639,10 zł – przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty
  • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2019 r. wynosi 6758,20 zł – przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie emerytury lub renty.