Kornel Filipowicz tymczasowym szefem BOK – MCC

Kornel Filipowicz tymczasowym szefem BOK – MCC
fot. GA Jako II Zastępca Prezydenta Miasta nadzorował od grudnia 2010 r. instytucje kultury Gminy Miejskiej Bolesławiec i daje gwarancje dobrego dalszego funkcjonowania tej niezwykle istotnej dla miasta instytucji kultury – czytamy w uzasadnieniu zarządzenia prezydenta Piotra Romana.
istotne.pl kornel filipowicz, bok - mcc

O tym, że wieloletnia dyrektorka Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki Ewa Lijewska-Małachowska odchodzi z tego stanowiska, informowaliśmy już w lipcu br.

Kto zostanie szefem BOK – MCC – na razie nie wiadomo. Na mocy zarządzenia prezydenta Piotra Romana obowiązki dyrektora tej instytucji tymczasowo pełnić będzie Kornel Filipowicz, wiceprezydent Bolesławca. Jak czytamy w uzasadnieniu rzeczonego dokumentu:

Dotychczasowa dyrektor Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu Pani Ewa Lijewska-Małachowska złożyła 29 lipca 2019 r. rezygnację z zajmowanego stanowiska. Trzymiesięczny okres wypowiedzenia minie 31 października 2019 r. Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej do czasu powołania dyrektora wyłonionego w trybie przepisów art. 15 powoływanie i odwoływanie dyrektora instytucji kultury lub art. 16 konkurs na stanowisko dyrektora instytucji kultury albo do czasu powierzenia zarządzania instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej w trybie przepisów art. 15a powierzenie zarządzania instytucją kultury organizator może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora wyznaczonej osobie na okres nie dłuższy nie dłuższy niż rok – w przypadku instytucji kultury innej niż instytucja artystyczna.

W tej sytuacji podjęcie niniejszego zarządzenia jest niezbędne i konieczne dla zapewnienia ciągłości kierowania i zarządzania instytucją kultury.

Pan Kornel Przemysław Filipowicz posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie kierownicze dla pełnienia funkcji dyrektora BOK-MCC. Jako II Zastępca Prezydenta Miasta nadzorował od grudnia 2010 r. instytucje kultury Gminy Miejskiej Bolesławiec i daje gwarancje dobrego dalszego funkcjonowania tej niezwykle istotnej dla miasta instytucji kultury.

K. Filipowicz pełnić będzie obowiązki dyrektora BOK – MCC od 1 listopada do czasu rozstrzygnięcia konkursu i powołania nowego dyrektora,

Co Wy na to? Dobry wybór? Zapraszamy do dyskusji.