Trzynasty raz rozpoczął się rok studencki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Słuchacze UTW
fot. Agnieszka Gergont Wykład dra hab. Roberta Kurka zainaugurował rok akademicki 2019/2020 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bolesławcu. 12 października trzynasty raz nastąpiła uroczysta immatrykulacja kolejnych studentów.
istotne.pl 1 wiesława olczyk, utw bolesławiec

Reklama

O popularności kształcenia ustawicznego w ramach UTW w Bolesławcu świadczy wciąż rosnąca liczba słuchaczy. Aktualnie jest ich 182. Sprawozdanie z licznych działań i inicjatyw Uniwersytetu Trzeciego Wieku wygłosiła Wanda Nalewalska.

Warto przypomnieć, że słuchaczami UTW są osoby, które ukończyły 55 lat i posiadają status emeryta lub rencisty. UTW ma swoją siedzibę w SP nr 1 przy ul. Jana Pawła II 38c. Zajęcia prowadzone są w systemie semestralnym, rok akademicki trwa od października do maja. W ofercie programowej znajdują się: wykłady, zajęcia ruchowo-usprawniające, obsługa komputera, nauka języków obcych, taniec orientalny, warsztaty psychologiczne i malarskie, warsztaty muzyczne (chór).

Reklama