Trzynasty raz rozpoczął się rok studencki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Trzynasty raz rozpoczął się rok studencki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
fot. Agnieszka Gergont Wykład dra hab. Roberta Kurka zainaugurował rok akademicki 2019/2020 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bolesławcu. 12 października trzynasty raz nastąpiła uroczysta immatrykulacja kolejnych studentów.
istotne.pl wiesława olczyk, utw bolesławiec

O popularności kształcenia ustawicznego w ramach UTW w Bolesławcu świadczy wciąż rosnąca liczba słuchaczy. Aktualnie jest ich 182. Sprawozdanie z licznych działań i inicjatyw Uniwersytetu Trzeciego Wieku wygłosiła Wanda Nalewalska.

Warto przypomnieć, że słuchaczami UTW są osoby, które ukończyły 55 lat i posiadają status emeryta lub rencisty. UTW ma swoją siedzibę w SP nr 1 przy ul. Jana Pawła II 38c. Zajęcia prowadzone są w systemie semestralnym, rok akademicki trwa od października do maja. W ofercie programowej znajdują się: wykłady, zajęcia ruchowo-usprawniające, obsługa komputera, nauka języków obcych, taniec orientalny, warsztaty psychologiczne i malarskie, warsztaty muzyczne (chór).