Rada Seniorów uroczyście zakończyła swoją kadencję

Rada Seniorów uroczyście zakończyła swoją kadencję
fot. UM Bolesławiec 31 stycznia zakończyła się III kadencja Bolesławieckiej Rady Seniorów. W Urzędzie Miasta w Bolesławcu nastąpiło uroczyste podziękowanie członkom Rady, którzy w trakcie trzeciej kadencji pracowali na rzecz osób starszych pod przewodnictwem Eugenii Wolskiej.
istotne.pl senior, um bolesławiec

W pracach uczestniczyły osoby desygnowane przez organizacje pozarządowe i podmioty działające na rzecz osób starszych w Bolesławcu: Marianna Doktor – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Henryk Rudnicki – Dzienny Dom Senior+, Eugenia Wolska – Stowarzyszenie Społeczne Klub Nauczycielski „Carpe Diem”, Teresa Śliwińska, Krystyna Rogoś, Bożena Kulczycka – Bolesławiecki Klub Amazonek, Tadeusz Żuk – Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Władysław Jędryczka – Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Anna Szwedzińska – Dom Pomocy Społecznej, Stanisława Śmigiel – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Wiesława Olczyk – Uniwersytet Trzeciego Wieku, Halina Waniak – Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, Ich Potomków oraz Przyjaciół, Bogdan Gajewski – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, Henryk Lemka – Polski Związek Działkowców.

Głównym celem działania Rady jest tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych w Bolesławcu poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie, integrowanie i pobudzanie aktywności obywatelskiej. W tym roku chęć uczestnictwa w pracach Bolesławieckiej Rady Seniorów działającej przy Prezydencie Miasta Bolesławiec wyraziło Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM Polska Miedź S.A.

– Bolesławiecka Rada Seniorów jako organ doradczo-opiniujący podejmowała wiele inicjatyw oraz działań mających na celu polepszenie jakości życia codziennego seniorów naszego miasta. W celu należytego rozpatrywania poszczególnych problemów oraz podejmowania decyzji, Rada na swoje posiedzenia zapraszała osoby kompetentne w zakresie rozpatrywanych zagadnień. Współpracowała z wieloma instytucjami oraz osobami, które je reprezentowały – powiedziała Eugenia Wolska, przewodnicząca BRS. – Podsumowując minioną kadencję, można śmiało powiedzieć, że był to pracowity i ciekawy czas. Z tego miejsca chciałabym podziękować wszystkim osobom współpracującym z Radą podczas trwania kadencji.

Prezydent Bolesławca Piotr Roman podziękował Bolesławieckiej Radzie Seniorów za wiele ważnych inicjatyw, cenne opinie i wnioski w sprawach służących rozwojowi działań na rzecz osób starszych i solidarności międzypokoleniowej.