Chrońmy swoje dane nie tylko od święta, ale i na co dzień

Uczennice SP nr 3
fot. SP nr 3 Bolesławiec W Szkole Podstawowej nr 3 odbyły się obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych, zorganizowane w związku z przystąpieniem placówki do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych”.
istotne.pl 183 edukacja, sp3 bolesławiec

Reklama

To inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka. Jednym z bardzo ważnych priorytetów prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest edukacja. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) organ nadzorczy ma zadanie upowszechniać w społeczeństwie wiedzę o ochronie danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych do dzieci i młodzieży. Program od lat stanowi inspirację dla nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy biorąc w nim udział, pokazują, w jaki sposób od najmłodszych lat można uczyć dzieci zasad ochrony danych osobowych, przekazując trudne treści podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz innych wydarzeń tematycznych przy wykorzystaniu gier i zabaw.

Cała społeczność szkolna aktywnie włączyła się w obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych i zrealizowała ciekawe przedsięwzięcia. Wspólne działania klas I–VIII zmierzały do zaznajomienia uczniów z zagadnieniem dotyczącym ochrony ich danych osobowych. Wszystkie klasy dowiedziały się, jak chronić swoją prywatność w oparciu o przygotowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) scenariusze i materiały edukacyjne. Uczniowie szkoły uczestniczyli w zajęciach, podczas których mieli okazję dowiedzieć się, czym są dane osobowe oraz jakich zasad należy przestrzegać, aby je chronić. Natomiast prelekcje prowadzone przez Edytę Konefał, inspektor ochrony danych (IOD), uświadomiły uczniom znaczenie ochrony ich prywatności, a także konsekwencji związanych z jej naruszeniem.

Klasy IV–VIII wykonały szereg rysunków oraz plakatów dotyczących ochrony danych osobowych. Zostały one umieszczone na wystawie pod hasłem „Twoje dane – Twoja sprawa”, którą można było podziwiać na korytarzu szkoły. Przygotowane na tę okazję prace potwierdziły, iż ochrona tożsamości nie jest uczniom obojętna i wspaniale rozumieją temat naruszenia prywatności oraz zasad bezpiecznego korzystania z internetu. Na znak tego szczególnego dnia uczniowie przynieśli do szkoły wykonane przez siebie kłódki, które symbolizowały ochronę ich danych.

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami – Adrianem Banysiem i Agnieszką Markowicz – przygotował też specjalne spotkanie z klasami, w czasie którego uczniowie zostali zaznajomieni z ochroną danych osobowych, prawem do prywatności w sieci, cyfrowymi śladami mającymi wpływ na wizerunek, komunikacją oraz działaniami niepożądanymi w Internecie. Zdobyta wiedza stała się punktem wyjścia do przeprowadzenia debaty wśród uczniów „Jak chronić swoje dane osobowe?”.

W ramach poszczególnych działań pedagodzy zaproponowali uczniom liczne aktywności, jakie dają nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które nie tylko bawią, ale i ułatwiają uczenie się, nabywanie nowych kompetencji oraz komunikację. Dzieci dowiedziały się, jak chronić swoje dane osobowe, korzystając m.in. z zasobów internetu i tablicy multimedialnej. Uczniowie kl. V–VI wykonali ulotki „Bezpieczne ferie – zasady RODO”, które dostarczą do innych bolesławieckich szkół. Dzięki wspólnej pracy młodzież klasy VIIa wykonała maskotkę o nazwie „RODuś”, która tego dnia przypominała dzieciom o ochronie ich prywatności.

Uczniowie kl. IV–VIII wzięli także udział w zajęciach pt. „Jak bezpiecznie zwiedzać cyfrowy świat?” przeprowadzonych przez szkolnych przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego pod opieką Adriana Banysia. Nowe prawo w sposób istotny zmienia podejście do ochrony danych osobowych, dlatego istotne jest, by zrozumieć jego założenia. Ważne jest, aby każdy uczeń miał świadomość zagrożeń i potrafił je minimalizować oraz umiał wyznaczać granicę w udostępnianiu swoich danych.

Celem obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych było podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli oraz edukowanie dzieci i młodzieży, w jaki sposób mają chronić dane osobowe zarówno w realnym, jak i w cyfrowym świecie.

Koordynatorka obchodów Justyna Kołodziejczyk-Żugaj oraz opiekunowie Samorządu Uczniowskiego składają całej społeczności szkolnej serdeczne podziękowania za zaangażowanie w obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Reklama