Uczniowie klas mundurowych po egzaminie

Uczniowie klas mundurowych po egzaminie
fot. mgr Eliza Sławińska W dniach 20–21 stycznia na obiektach szkoleniowych 23 pułku artylerii uczniowie certyfikowanych wojskowych klas mundurowych z Lubania, Bolesławca i Zgorzelca zdawali egzaminy z przedmiotu edukacja wojskowa kończące ostatni etap nauki.
istotne.pl wojsko, zsoiz bolesławiec

Podczas egzaminu instruktorzy 23 pułku artylerii ocenili wiedzę i umiejętności nabyte przez uczniów w ramach „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych”.

Egzamin podsumowujący szkolenie uczniów klas trzecich z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Lubania, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących z Bolesławca i Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych ze Zgorzelca, składał się z części teoretycznej oraz sprawdzianu umiejętności praktycznych przeprowadzony w formie pętli taktycznej.

Artylerzyści:

Egzamin praktyczny obejmował zagadnienia szkolenia strzeleckiego, medycznego, taktyki, terenoznawstwa oraz musztry. Oceniani przez wojskowych instruktorów kadeci prezentowali swoje umiejętności i poziom wyszkolenia z przedmiotów wojskowych realizowanych w ramach programu w szkole oraz podczas zajęć w jednostce wojskowej.

Na zakończenie koordynator programu z 23 pułku artylerii mjr Jakub Wołyński podsumował rezultaty szkolenia oraz podziękował kadetom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki.