Nowogrodziecką wieżę widokową czeka gruntowny remont

Nowogrodziecką wieżę widokową czeka gruntowny remont
fot. Gmina Nowogrodziec Wykonawcą robót będzie konsorcjum z Krakowa. Inwestycja ma się zakończyć w trzecim kwartale 2020 r.
istotne.pl inwestycja, gmina nowogrodziec

16 stycznia burmistrz Robert Relich podpisał umowę na realizację inwestycji polegającej na renowacji wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Gminni urzędnicy:

Obiekt ten jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. W ramach zadania wykonana zostanie obróbka blacharska – rzygacz z blachy tytan-cynk oraz instalacja odgromowa. W obrębie elewacji wykonany zostanie remont elementów architektonicznych z cegły ceramicznej i piaskowca. Również w obrębie elewacji odtworzona zostanie stolarka okienna oraz drzwiowa, wykonany zostanie remont schodów wewnętrznych wachlarzowych oraz remont stropu wieży i tynków wewnętrznych w obrębie obokni.

Przewiduje się również odpowiednie zagospodarowanie terenu poprzez rozebranie ceglanego ośmiobocznego cokołu wokół wieży i jego odtworzenie z nowej cegły, remont murków oporowych i nawierzchni placu wokół wieży oraz nawierzchni schodów wejściowych, jak również odtworzenie ścieżek pieszych o nawierzchni gruntowej.

Wykonawcą robót będzie konsorcjum z Krakowa. (Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego). Inwestycja ma się zakończyć w trzecim kwartale 2020 r.

Gmina Nowogrodziec dodaje:

Warto również podkreślić, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w obecności Pawła Czyszczonia, Dyrektora Wydziału PROW, została podpisana przez Roberta Relicha, Burmistrza Nowogrodźca, umowa na realizację inwestycji „Renowacja wieży widokowej w Nowogrodźcu”. Wartość dofinansowania dla Gminy Nowogrodziec wyniesie 190 800 złotych.

Szczegóły na stronie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.