Szkoła Podstawowa nr 2 promuje zdrowie najlepiej w Bolesławcu!

Szkoła Podstawowa nr 2 promuje zdrowie najlepiej w Bolesławcu!
fot. Szkoła Podstawowa nr 2 Od grudnia 2016 roku Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu należy do Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Głównym celem programu jest wychowanie uczniów w świadomości o dbałość zdrowia fizycznego i psychicznego.
istotne.pl zdrowie, sp2 bolesławiec

Przystąpienie do programu Dolnośląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie było z jednej strony kontynuacją zadań, realizowanych w placówce oraz okazją do podjęcia nowych działań. Aby otrzymać certyfikat, trzeba było przeprowadzić szereg działań promujących zdrowy tryb życia i udowodnić, że chodzi tu o zdrowie całej społeczności szkolnej w szerokim tego słowa znaczeniu.

– Mamy na swoim koncie wiele działań w zakresie: dbania o środowisko, profilaktyki uzależnień i innych zagrożeń, promowania aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania oraz w zakresie dbałości o bezpieczeństwo – mówi koordynatorka działań Beata Czeladka. – Realizowaliśmy program przez trzy lata. Na każdy rok zespół do spraw promocji zdrowia opracował zadania, które wynikały bezpośrednio z przeprowadzonych wcześniej badań. Braliśmy udział w ogólnopolskim programie „Śniadanie daje moc”, za które otrzymywaliśmy każdego roku certyfikaty uczestnictwa.

Certyfikaty dla Szkoły Podstawowej nr 2 w BolesławcuCertyfikaty dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcufot. SP nr 2

Zdrowe żywienie

Uczestniczyliśmy w programie „Soki i musy – witaminy w smart formie”. Klasy pierwsze przez kilka lat brały udział w programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka” i uczniowie naszej szkoły realizują program „Uczę się bezpiecznie żyć”. Drużyna ma na swoim koncie wiele sukcesów: drugie miejsce w półfinałach i drugie miejsce w finałach Dolnośląskiego XIV Konkursu – dodaje nauczycielka.

W szkole odbywa się wiele spotkań związanych z bezpieczeństwem uczniów: spotkania z policjantami, strażnikami miejskimi Miejskim, czy pracownikami sklepu Mrówka. Zrealizowano wiele programów profilaktycznych. Obchodzimy w szkole: Dzień Marchewki, Międzynarodowy Dzień Jabłka, Światowy Dzień Wody, Międzynarodowy Dzień Soku.

Kilka klas w szkole Podstawowej nr 2 zrealizowało program „Zdrowo jem, więcej wiem”. Sukcesy klas w roku szkolnym 2016/2017 to 5 i 29 miejsce w kategorii klas drugich. Program ten polegał m.in. na braniu udziału w licznych warsztatach kulinarnych w Wiosce Smaków w Lipianach. Dzięki współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu przy ulicy Komuny Paryskiej uczniowie mają okazję własnoręcznie gotować i piec np. podczas pieczenia świątecznych pierników. Wspaniała promocja zdrowia ma miejsce podczas szkolnych festynów.

Dbamy o zdrowie psychiczne uczniów

Ciekawym działaniem jest dbałość o zdrowie psychiczne uczniów poprzez różnorodne zajęcia specjalistyczne w specjalnej sali integracji sensorycznej oraz sali „doświadczania świata”.

– Nowatorska metoda terapii stosowana w sali doświadczania świata to metoda Snoezelen – wyjaśnia Beata Czeladka. – Czyli metoda, w której liczy się stan bezczynności oraz bycia i odczuwania. W tej metodzie uczestnik może zajmować się tylko jednym wybranym przez siebie zmysłem bez konieczności skupiania się na pozostałych – wyjaśnia nauczycielka.

Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

28 listopada 2019 roku w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu podczas konferencji „Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w Szkole Promującej Zdrowie” odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów dla szkół. Szkoła Podstawowa nr 2 była jedną z 11 placówek przybyłych na uroczystość. Certyfikat w imieniu szkoły odebrała dyrektor Irena Sikora-Kołodyńska.

Szkoła Podstawowa nr 2 promuje zdrowieSzkoła Podstawowa nr 2 promuje zdrowiefot. sp nr 2

Była to okazja do zaprezentowania się uczniów. Dzieci z klasy III c: Hanna Małowiecka, Emilia Wąsik, Paulina Rapa, Oliwia Żołańska, Adrian MałoszycMaksymilian Gresio wystąpiły z krótką, ale bardzo wymowną inscenizacją „Witaminki”, która zakończyła się wręczeniem symbolicznej porcji witamin dla zebranej publiczności. Występ artystyczny zapowiedziała uczennica kl. III b Laura Janeczko.

– Składam serdeczne podziękowania dyrekcji naszej szkoły, gronu pedagogicznemu, uczniom, rodzicom, Radzie Rodziców oraz pracownikom niepedagogicznym za ogromne wsparcie w działania promocji zdrowia, jakie miały miejsce w naszej szkole – mówi koordynatorka działań. – Serdecznie dziękujemy za środek transportu dla uczniów i opiekunów po odbiór Certyfikatu, jaki zapewniło nam Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Bolesławcu. Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Nadal będziemy szerzyć ideę i wartości edukacji zdrowotnej w naszej placówce w ramach projektu „Szkoła Promująca Zdrowie” – zobowiązuje się Beata Czeladka.

Szkoła Podstawowa nr 2 promuje zdrowieSzkoła Podstawowa nr 2 promuje zdrowiefot. sp nr 2